Vernieuwing wagenpark leidt tot meer CO2-reductie

Heiloo – Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Sinds 2014 beschikte Ko Hartog over het hoogste niveau 5 CO2-prestatieladder certificaat om ook CO2  in de keten te kunnen reduceren.

Tijdens de audit in 2018 heeft Ko Hartog besloten om van niveau 5 terug te stappen naar niveau 3. Reden hiervoor is dat enerzijds bij aanbestedingen nauwelijks tot geen CO2 eis meer voorkomt en dat het op niveau 5 houden de organisatie ontzettend veel tijd en energie kost. Niveau 5 betekent dat je naast je eigen verbruik ook actief de keten CO2 gaat reduceren die veelal gedomineerd wordt door grote opdrachtgevers. Gebleken is dat Ko Hartog als kleine speler aan het eind van deze keten een zeer geringe invloed heeft. Daarom is er besloten dat Ko Hartog zich blijft richten op het reduceren van het eigen verbruik

Brandstofverbruik

Omdat brandstofverbruik de grootste CO2 uitstoot veroorzaakt bij Ko Hartog, wil Ko Hartog brandstof besparen en daarmee CO2 uitstoot  verminderen. Om te kijken wat het brandstofverbruik is wordt er jaarlijks een onderzoek gedaan naar het brandstofverbruik. Uit onderstaande tabel  over 2018 kan worden opgemaakt dat de groep vrachtwagens nog steeds de grootste vervuilers is binnen het wagenpark van Ko Hartog. Dit is te zien aan de gemiddelde CO2 uitstoot kg/100km en het gemiddeld verbruik L/100km. Bij beiden zijn de waarden van de groep vrachtwagens ruimschoots hoger ten opzichte van de bussen en bestelwagens.

De groep die het meeste CO2 uitstoot in aantal veroorzaakt zijn de bussen met 162 ton. Dit is tevens ook de grootste groep met 26 voertuigen. Deze bussen zijn na de vrachtwagens de grootste vervuilers per kg/100km en verbruik L/100km. Reden hiervoor is dat deze bussen vaak zwaarder beladen zijn, vaak een aanhanger meenemen en een zwaardere motor hebben dan bijvoorbeeld de bestelwagens en luxe wagens. 

Type Aantal Verbruik (liters) CO2  uitstoot (ton) Verreden kilometers Gemiddelde CO2 uitstoot kg/100km Gemiddeld verbruik L/100km
Type Aantal Verbruik (ltr) CO2 uitstoot (ton) Verreden KM  Gemiddelde uitstoot C02 kg/100km  Gemiddelde verbruik/100km
Vrachtwagen 12 40007 129 154144 85 26,46
Bus 26 50100 162 415409 40 12,37
Bestelwagen 7 12517 40 142522 27 8,50
Luxe Wagen (Benzine) 3 2421 7 34149 19 6,93
Luxe Wagen (Diesel) 10 11235 36 181161 21 6,47
Totaal zonder aggregaat 58 116281 374 927385 40 12,54
Aggregaat 2 3175 10 0 Nvt Nvt
Totaal 60 119455 384 927385 41 12,88
             

Conclusies 2018 ten opzichte van 2017

  1. De absolute CO2 uitstoot is gestegen met 44 ton ten opzichte van 2017.
  2. De CO2 uitstoot zonder aggregaat per 100 km is gedaald met 1 ton.
  3. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens (exclusief aggregaat) is gedaald van 12,71 liter naar 12,54 liter.
  4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is gedaald met 1,87 liter/ 100 km.
  5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is met 0,23 liter/ 100 km toegenomen.
  6. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is met 0,58 liter/100km afgenomen.
  7. Het totale verbruik van diesel en benzine (incl. aggregaat) is toegenomen met 14.064 liter, daarbij moet wel rekening worden gehouden dat het aantal verreden kilometers is toegenomen met 104.156 km. Het brandstofverbruik van de aggregaten is van 792 liter naar 3.175 liter in 2018 toegenomen.
  8. De toename verbruik diesel en kilometers is wagenpark breed en wordt verklaard door de toename van het wagenpark wat weer kan worden verklaard door een flinke toename in de omzet van ca. 2 miljoen euro.
  9. Het wagenpark is uitgebreid met 12 relatief zuinige wagens: 1 vrachtwagen, 6 bussen, 1 bestelbus, 2 luxe wagens(benzine) (groep aggregaat buiten beschouwing gelaten).

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag!

Reacties zijn gesloten.