Stand van zaken Energieakkoord-doelen OVL 2016

Den Haag – In de openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s) in heel Nederland is in 2016 zo’n 4,7% energie bespaard ten opzichte van 2013. De OVL is voor 25% energiezuinig, 10% van de OVL is led en 25% van de OVL is voorzien van slim energiemanagement.

 

Download een factsheet (2 A4) met een samenvatting en een Powerpointpresentatie met onderstaande resultaten.

Monitoring 2016

In 2016 deed 53% van de gemeenten mee aan de monitoring OVLVRI voor de doelstellingen van het SER-Energieakkoord en 33% van de provincies. Daarnaast zijn ook de cijfers van de eigen monitoring van Rijkswaterstaat meegenomen. In de Klimaatmonitor staan de deelnemende gemeenten en provincies en de individuele gegevens van gemeenten die daarvoor toestemming hebben gegeven. Veruit de meeste OVL, 94% van het aantal lichtpunten, is van gemeenten:

 

 

 

Energiebesparing t.o.v. 2013: 4,7%

Alle openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s) in Nederland gebruikten in 2013 zo’n 816 GWh en in 2016 ongeveer 778 GWh. Er is dus een absolute energiebesparing van 4,7%. Er waren in 2016 wel 3,7% meer lichtbronnen (alleen OVL) dan in 2013.

 

Provincies bespaarden het meeste energie in OVL en VRI’s: 13%. Gemeenten bereikten in 2016 zo’n 5% energiebesparing t.o.v. 2013. De OVL en VRI’s van Rijkswaterstaat  gebruikten in 2016 helaas 7% meer energie dan in 2013.

De Energieakkoord-doelstelling voor OVL en VRI’s is 20% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2013. In onderstaande grafiek is de landelijke energiebesparing van de afgelopen jaren te zien (rode en gele balken) in relatie tot de doelstelling (groene balk).

 

 

Energiezuinige OVL: 25%

In 2016 was 25% van de OVL energiezuinig. Dit is niet alleen ledverlichting, maar ook andere lamptypen zoals lage en hogedruk natrium hebben een bepaalde factor voor energiezuinigheid gekregen.

Provincies hebben de meeste energiezuinige OVL: 31%. Bij gemeenten is 25% van de OVL energiezuinig en bij Rijkswaterstaat 13%.

 

 

 

 

De Energieakkoord-doelstelling is 40% energiezuinige OVL in 2020. In onderstaande grafiek is het landelijk percentage energiezuinige OVL in de afgelopen jaren te zien (rode en gele balken) in relatie tot de doelstelling (groene balk).

 

 

 

Ongeveer 10% van alle OVL in Nederland heeft ledlampen. Provincies scoren het hoogst met 17% led, gemeenten hebben 10% en Rijkswaterstaat heeft (incl. tunnels) zo’n 3% led in de OVL.

 

 

 

 

OVL met slim energiemanagement: 25%

Onder OVL met slim energiemanagement verstaan we openbare verlichting die gedimd wordt of die anders (energiezuiniger) geschakeld wordt dat het standaard nachtschakelen van de netbeheerder. In 2016 was 25% van de OVL voorzien van slim energiemanagement. Het ’s nachts uitzetten van de OVL op rijkswegen draagt hieraan bij.

De OVL van Rijkswaterstaat is naar schatting voor 70% voorzien van slim energiemanagement. Provincies hebben zo’n 35% slim energiemanagement in de OVL en gemeenten 23%.

De Energieakkoord-doelstelling is 40% slim energiemanagement in 2020.  In onderstaande grafiek is het landelijk percentage OVL met slim energiemanagement in de afgelopen jaren te zien (rode en gele balken) in relatie tot de doelstelling (groene balk).

 

Led in RWS-tunnels: 42%

Acht van de 19 tunnels van Rijkswaterstaat zijn nu voorzien van ledverlichting: de Velsertunnel, Coentunnel, Beneluxtunnel, 1e Heinenoordtunnel, Vlaketunnel, Zeeburgertunnel. Wijkertunnel en Ketheltunnel. De Energieakkoord-doelstelling is: Rijkswaterstaat verplicht zich ertoe dat per 2014 in tunnels energiezuinige verlichting wordt toegepast bij nieuwbouw en renovatie waarbij de verlichting wordt vervangen.

 

Individuele resultaten

Iedere gemeente en provincie die meegedaan heeft met de monitoring heeft in januari of februari een e-mail met de eigen resultaten van die gemeente of provincie ontvangen. Op deze website publiceert Rijkswaterstaat alleen landelijke (en provinciale) cijfers, omdat alleen de landelijke cijfers van belang zijn voor het Energieakkoord. De individuele gegevens van gemeenten die hiervoor toestemming hebben gegeven komen in de Klimaatmonitor.

Bron: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/ovl/energieakkoord/

 

Reacties zijn gesloten.