Speciale verkeerslichten voor blinden en slechtzienden

De gemeente Helmond heeft twaalf bijzondere verkeerslichten op de drukste punten van de stad geïnstalleerd. Deze verkeerslichten maken het voor blinden en slechtzienden veiliger om over te steken. Het verkeerslicht maakt altijd geluid – niet pas nadat een knop is ingedrukt – en bevat bovendien een pratende drukknop. Ook doven en mensen die slecht ter been zijn hebben voordeel van deze intelligente drukknoppen. Als de proef slaagt, worden de verkeersknoppen ook in andere gemeenten geplaatst.

Indien voetgangerslichten niet zijn uitgerust met akoestiek en voelbare signalen, moeten personen met zichtbeschadiging afgaan op het geluid van wegverkeer om in te schatten wanneer ze kunnen oversteken en welke kant ze op moeten gaan. Het geluid van wegverkeer is echter niet altijd beschikbaar en vaak onvoldoende.

Door akoestiek en voelbare signalen te installeren in de voetgangerslichten, wordt de mogelijkheid om veilig en zelfstandig te reizen voor deze doelgroep aanzienlijk vergroot. Met behulp van deze stoplichten weten ze namelijk precies wanneer ze kunnen oversteken, het biedt richtinggevende informatie en inzicht in de configuratie van het kruispunt.

ISO 23600

De specificaties en installatiemethoden van akoestiek en voelbare signalen voor voetgangerslichten zijn verschillend geweest per land. Dit is sinds 2003 vastgelegd in een internationale norm. ISO 23600 ‘Helpende producten voor personen met zichtbeschadiging en personen met zicht- en gehoorbeschadiging’ beschrijft de eisen, technische specificaties en prestatie-eisen voor akoestiek en voelbare signalen voor voetgangerslichten. Zo staat in de norm dat het akoestische oriëntatiesignaal hoorbaar moet zijn vanaf minimaal 1 meter, tot maximaal 5 meter, van het verkeerslicht. De geluidsdruk van het signaal moet tussen de 30 dB en de 90 dB liggen en daarbij 5 dB (maximaal 10 dB) boven het omgevingsgeluid uit komen.

Reacties zijn gesloten.