Onderhoud (OH)

Ko Hartog verricht op contractbasis onderhoud aan openbare verlichtingsinstallaties en verkeersregelinstallaties. Naast het onderhoud worden er ook projectmatige werkzaamheden verricht aan lichtmasten, lampen, armaturen, verdeelkasten, verkeerslantaarns, verkeersregelautomaten en ondergrondse netwerken.

Het beheer en onderhoud is primair gericht op veiligheid. Alles dient vanzelfsprekend naar behoren te functioneren. Ko Hartog verzorgt  zowel preventief als correctief onderhoud. Het preventief onderhoud is gericht op het voorkomen en tot een minimum beperken van storingen en wordt periodiek verricht.

Ko Hartog verzorgt  contractueel onderhoud voor:

  • Openbare Verlichting
  • Verkeersregelinstallaties
  • Laagspanningsinstallaties
  • Besturingssystemen

Reacties zijn gesloten.