Philips en Arnold Schwarzenegger roepen op: schakel over op LED-verlichting

Wenen – Op de eerste internationale conferentie over duurzame energie georganiseerd door het R20-initiatief (‘Regions of Climate Action’) hebben Philips en R20 de aandacht gevestigd op de voordelen die een snelle omschakeling naar slimme en energiezuinige LED-verlichting biedt voor subnationale overheden (deelstaten, regio’s, provincies/districten en steden).

“LED-technologie heeft haar betrouwbaarheid bewezen en het is nu tijd om de invoering ervan te versnellen. Met LED-verlichting kunnen gemeenten de veiligheid voor hun inwoners verbeteren, de energiekosten voor de belastingbetaler terugdringen en middelen vrijmaken voor de bevordering van economische groei”, aldus Eric Rondolat, CEO van Philips Lighting.

“In steden, deelstaten en provincies valt nog heel veel winst te behalen op het gebied van energiezuinigheid”, aldus Arnold Schwarzenegger, oprichter en voorzitter van het R20-initiatief. “Wij zijn verheugd dat Philips zich heeft aangesloten bij onze campagne voor energiezuinige gebouw- en straatverlichting. Iedereen kan een ‘actieheld’ zijn door bij te dragen aan de opbouw van duurzame gemeenschappen en de bestrijding van klimaatverandering.”

Tijdens de conferentie hebben Philips en R20 gezamenlijk aangekondigd dat zij in de loop van het eerste kwartaal van 2013 een ‘toolkit’ voor LED-straatverlichting zullen introduceren. Hiermee kunnen subnationale overheden snel actie ondernemen voor betere straatverlichting met LED-technologie.

Momenteel stijgt de efficiëntie van het algemene elektriciteitsverbruik met ca. 1 procent per jaar. Recent onderzoek  heeft aangetoond dat een verhoging van dit tempo naar 3 procent per jaar tussen nu en 2030 een wereldwijde besparing van maximaal 1900 miljard Euro kan opleveren, doordat er minder in energie-infrastructuur geïnvesteerd hoeft te worden. Op de middellange termijn zou een dergelijke maatregel aanzienlijke besparingen op overheidsbegrotingen opleveren.

Steden zijn verantwoordelijk voor ca. 70 procent van het wereldwijde energieverbruik. Circa 50 procent  van de energiekosten in steden is toe te rekenen aan de verlichting van openbare ruimtes (zoals straten, parken, kantoorgebouwen en scholen).

LED verlichting biedt dus mogelijkheden voor stadsbesturen om hun elektriciteitsrekening te verlagen en meer ruimte te creëren op hun begrotingen.

Net zo belangrijk is dat stadsbesturen met LED-verlichting de veiligheid in hun stad kunnen verbeteren. De voordelen van LED-verlichting op dit gebied worden bevestigd door inwoners. The Climate Group heeft in 12 steden over de hele wereld een proefproject  met LED-verlichting uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat inwoners de voorkeur geven aan LED-verlichting: 90 procent ondersteunt de invoering van LED verlichting in steden, onder meer vanwege het verbeterde veiligheidsgevoel.

¹ Ecofys report published in partnership with Philips “The benefits of energy-efficiency: why wait?”
http://www.ecofys.com/en/news/energy-efficiency-could-help-saving-1900-billion-of-investments-by-2030/
² Source: Philips Lighting
³ Lighting the Clean Revolution: the rise of LEDs and what it means for Cities http://thecleanrevolution.org/publications

 

Reacties zijn gesloten.