Rijkswaterstaat stapt nu ook over op LED

Het bestuur van Rijkswaterstaat heeft besloten dat Rijkswaterstaat voortaan waar mogelijk ledverlichting gebruikt. Bij nieuwbouw, onderhoud en reconstructie van de weg waarbij de openbare verlichting wordt vervangen, en bij geprogrammeerde vervanging van de armaturen kiezen we voortaan voor led.  Ledverlichting is energiezuiniger, gaat langer mee en geeft minder lichthinder dan de huidige verlichting.

Peter Struik tekent de afspraak voortaan led

Ambitie

Struik: “Rijkswaterstaat heeft de ambitie om het rijkswegennet op termijn energieneutraal te maken. Dit besluit levert daar een belangrijke bijdrage aan.”

Energiebesparing

Ledverlichting is pas sinds kort zuiniger dan de verlichting die meestal op rijkswegen wordt gebruikt (hogedruknatrium). Als alle openbare verlichting de komende 20 jaar bij het einde van de levensduur wordt vervangen door led, dan kan dit uiteindelijk ongeveer 4.000 ton CO2 besparen. Deze besparing draagt bij aan het behalen van de Energieakkoord-doelstellingen.

Led kan overal

Enkele jaren geleden was het gebruik van led op meerdere rijstroken beperkt vanwege minder strooilicht. Nu heeft een pilot op de A2 Holendrecht-Maarssen laten zien dat led op alle rijkswegen toe te passen is. Zelfs op 2×6 rijstroken voldoet de verlichting aan alle eisen en richtlijnen en scoorden alle gemeten parameters (zoals lichtopbrengst, gelijkmatigheid) zeer goed. Er is dus geen beperking meer in het aantal rijstroken dat met led verlicht kan worden.

Ledverlichting A2 HoMa

Foto: Ledverlichting op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen

Bron: Rijkswaterstaat

Reacties zijn gesloten.