Reduceer de CO2-Footprint van uw gemeente

Heiloo – U wilt de energiedoelstelling voor uw openbare verlichting, zoals afgesproken in het Energieakkoord, halen? Dat betekent naast een forse energiebesparing ook een grote reductie van de COfootprint van uw gemeente.

Volgens het energieakkoord zullen de einddoelstellingen uit het akkoord in 2020 gerealiseerd zijn. Om te kunnen beoordelen of dit streven daadwerkelijk gehaald gaat worden, zijn er twee ijkmomenten ingebouwd. Zo zal op 31 december 2016 ten minste 35% van de doelstellingen moeten zijn bereikt en op 31 december 2018 ten minste 65%. Het uiteindelijke doel is 100 petajoule energiebesparing te realiseren.

Een terechte vraag is of de druk op de realisatie niet zorgt voor te snelle en ondoordachte veranderingen. Veranderingen ook die voor onveilige situaties kunnen zorgen.

Onze leverancier Lightronics geeft advies over hoe u de doelstellingen op verantwoorde wijze kunt behalen. Inmiddels heeft Ko Hartog samen in samenwerking met Lightronics en verschillende overheden en (semi)overheden succesvolle verlichtingsprojecten gerealiseerd, die niet alleen een beduidend lager energieverbruik laten zien, maar ook zorgen voor minder lichthinder en de verkeersveiligheid waarborgen.

Reacties zijn gesloten.