Missie, Visie en Strategie

Missie

Hartog-Pilkes BV is een onderneming in de elektrotechnische infrastructuur, die projecten uitvoert in opdracht van de overheid en civiele- en particuliere instellingen derden. We willen hierin een centrale rol spelen door flexibel en onderscheidend werk te leveren in samenwerking met andere marktpartijen. Voortdurend benutten we onze kennis en ervaring en bouwen deze verder uit om op basis daarvan de opdrachtgever diensten te verlenen; vanaf de ontwerpfase tot en met de onderhoudsfase. Om dat blijvend te kunnen doen, wordt er zorgvuldig en voortdurend gestreefd naar een solide financiële basis.

Ook voor haar medewerkers wil Hartog-Pilkes BV een optimale en stabiele werkomgeving bieden, waarbij het naleven van wet- en regelgeving, een werkbare organisatiestructuur en persoonlijke ontwikkeling belangrijke thema’s zijn. In deze omgeving willen we voor onze medewerkers voldoende kansen creëren voor ontplooiing en ruimte scheppen voor creativiteit en ondernemerschap. Wij zien maatschappelijke betrokkenheid als een vanzelfsprekendheid. Innovatie, een heldere, open en integere stijl van zaken doen, zorg voor het milieu, klantvriendelijkheid en duurzaam ondernemen vormen wezenskenmerken van het dagelijks denken en handelen.

Visie

Door de toenemende drukte in de binnenstedelijke gebieden worden voorzieningen minder goed bereikbaar, stagneert de doorstroming en neemt de verkeersveiligheid af. Het is een uitdaging om de binnenstad in beweging te houden en een noodzaak om een adequaat stelsel van verkeersaderen voor aan- en afvoer van het verkeer te bewerkstelligen.

Hartog-Pilkes BV levert infrastructurele diensten voor openbare verlichtingsinstallaties en verkeersregelinstallaties die opdrachtgevers een gecontroleerde aansturing bieden van het infrastructuurbeleid. Verkeersveiligheid wordt bepaald door statische en dynamische variabelen zoals overzichtelijkheid en duurzaamheid. Hartog-Pilkes BV voorziet in deze veiligheidsbehoefte door  zich te profileren als totaalleverancier van op de situatie afgestemde dynamische systemen op het gebied van verkeersregelsystemen en openbare- en terreinverlichting.

Strategie

In de loop der jaren heeft Hartog-Pilkes BV zich ontwikkeld tot een allround installateur op het gebied van infrastructurele Elektrotechniek. Het aanleggen van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zijn voor ons dagelijkse kost. Het organiseren en uitvoeren van dergelijke installatiewerkzaamheden behoren meestal niet tot het pakket van werkzaamheden van de opdrachtgevers. Daarom weten steeds meer gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, civiele aannemers en een scala aan andere opdrachtgevers de weg te vinden naar Hartog-Pilkes BV .

Dankzij de korte lijnen en de strakke organisatie bij Hartog-Pilkes BV weet iedere opdrachtgever wie zijn aanspreekpunt binnen de organisatie is en wat hij van ons mag verwachten. Dit betekent dat de voortgang van projecten inzichtelijk blijft en er altijd een goede communicatie is. Wij beschikken over vakbekwaam personeel dat ervoor zorgt dat de projecten tot ieders tevredenheid worden afgerond.

In de afgelopen decennia zijn we niet stil blijven staan. De onderneming houdt de markt goed in de gaten en laat kansen niet onbenut. Met een team van ruim honderdtien enthousiaste medewerkers, vijf vestigingen, modern materieel en een gezonde dosis ondernemingszin, zien wij de toekomst – en de uitdagingen die zij met zich meebrengt – vol vertrouwen tegemoet.

Hartog-Pilkes BV wil zijn ambities graag waarmaken, maar verliest daarbij zijn huidige opdrachtgevers uiteraard niet uit het oog. Het bedrijf koestert de goede verstandhouding met zijn opdrachtgevers en stelt dan ook alles in het werk om deze banden te onderhouden. Vanzelfsprekend kunt u blijven rekenen op de kwaliteit en service welke zich tekens aanpast aan nieuwe normen en zich daardoor telkens weer verbetert.

Om de klanten in de regio optimaal van dienst te kunnen zijn we met meerdere vestigingen actief in geheel Nederland. Vanuit iedere locatie worden lokale projecten aangestuurd en zijn de rij- en responstijden kort.

Beschikbaar stellen van middelen

Hartog-Pilkes BV stelt alle middelen ter beschikking aan haar personeel welke noodzakelijk zijn om de gestelde doelstellingen te bereiken, en waakt erover dat deze middelen goed worden onderhouden. Ook is zij ervoor verantwoordelijk dat de klanttevredenheid wordt onderzocht en dat alle middelen voor het verhogen van de klanttevredenheid ter beschikking worden gesteld.

Flexibele partner

Bij Hartog-Pilkes BV kunt u bovenal rekenen op een klantgerichte aanpak en service. De onderneming denkt graag met u mee over de totaaloplossing voor uw project. Daarnaast maken we duidelijke afspraken; u kunt ervan op aan dat de projecten naar volle tevredenheid worden opgeleverd. Is er sprake van een storing of acute schade aan een installatie? Dan kunt u direct contact opnemen. Onze medewerkers zijn 24 uur per dag bereikbaar en komen indien nodig direct ter plaatse. Hartog-Pilkes BV staat dus altijd voor u klaar!

Reacties zijn gesloten.