(Openbare) Verlichting


Onder verlichtingstechniek wordt verstaan alle technieken, bedoeld om licht te beïnvloeden. Dit omvat, naast het verlichten van binnen- en buitenruimten en het besturen van kunst- en daglicht, de signalering door licht. Hartog-Pilkes BV heeft alle disciplines op het gebied van ontwerpen, installeren en onderhouden van openbare verlichting, terreinverlichting, objectverlichting (stads illuminatie) en sportverlichting in huis. Daarbij kunt u onder andere denken aan het maken van een compleet verlichtingsontwerp, het leveren, plaatsen en aansluiten van lichtmasten, het aanbrengen van complete bekabeling inclusief voedingspunten voorzien van een energieaansluiting en het volledig digitaal aanleveren van het revisietekenwerk. Ook het optimaliseren van bestaande verlichtingsinstallaties of het digitaal inmeten hiervan behoort tot ons dienstenpakket. Ook op het gebied van de nieuwste technische ontwikkelingen als bijvoorbeeld dynamische verlichting vindt u bij ons de nodige knowhow.

Hartog-Pilkes BV draagt zorg voor een adequate spanningsaansluitingen van bijvoorbeeld wegmeubilair, huisaansluitingen, ABRI’s en lichtmasten.

Om in Nederland aan of nabij elektrische installaties te mogen werken moet de monteur BEI-BLS gecertificeerd zijn volgens het BEI Branche Supplement voor elektrische infrastructuur en installaties. De examinering en certificering gaat volgens de uitvoerregeling van Stipel.

Alle medewerkers van Hartog-Pilkes BV die werkzaamheden verrichten aan of nabij elektrische infrastructuur zijn gecertificeerd volgens het BEI-BS-certificaat voor de aanwijzingen Voldoend onderricht Persoon (VOP), Vakbekwaam Persoon (VP), Allround Vakbekwaam Persoon (AVP) en Werkverantwoordelijke (WV-netten).

Uiteraard kunt u voor preventief en correctief onderhoud van deze installaties ook bij ons terecht. Onze collega’s staan via het nummer 072 535 3555 24/7 voor u paraat!

Reacties zijn gesloten.