Noordwijk behaald doelstelling openbare verlichting

Den Haag – Met haar openbare verlichting draagt gemeente Noordwijk goed bij aan de landelijke doelstellingen voor energiebesparing. Een dikke 9 zegt de organisator die gemeenten monitort.

 

Drie beoordelingspunten

Op alle vlakken scoort de gemeente zo hoog, zo blijkt uit de Energiemonitor Openbare Verlichting 2017. De gemeente kreeg begin januari 2018 het rapportje binnen. Het gaat dan om deze drie beoordelingspunten:

  • energiebesparing
  • energiezuinige verlichting
  • slim energiemanagement

Een doelstelling nu al behaald

Bij het toepassen van energiezuinige verlichting is de doelstelling al behaald. De doelstelling betreft de energiebesparing van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties voor 2020 ten opzichte van 2013.

Wel een minpuntje

Vorig jaar is slim energiemanagement verkeerd opgenomen in deze monitor waardoor het dit jaar is gedaald (gecorrigeerd). Als de monitor ook volgend jaar wordt ingevuld, is een goed vergelijk te maken met de doelstelling.

Geen tijd om op de lauweren te rusten

Om de doelstelling energiebesparing te behalen, is in de komende jaren nodig verlichtingsarmaturen te vervangen of te saneren.

Rapport energiemonitor

De Energiemonitor Openbare Verlichting 2017 is een mooi overzichtelijk rapportje te vinden onderaan dit bericht.

Achtergrond – Bron de Jaarstukken 2016

Langs de Bosweg, De la Bassecour Caanstraat zijn de armaturen vervangen met statische dimregimes. Langs de Koningin Astrid Boulevard idem, maar zijn de parkeerterreinen voorzien van detectie.

Dit betekent wanneer er een verkeersdeelnemer aankomt (dit kan bijvoorbeeld een persoon, fietser of auto zijn) er 3 masten gaan branden. Rijdt of loopt de verkeersdeelnemer door dan gaan de volgende 3 masten branden. Is er geen beweging meer dan zwakt het weer licht af naar de beginstand van 25%.

Op de Northgodreef is alles vervangen en is er extra verlichting langs de fietspaden aangebracht. Op de Jonckerweg en de helft van de ’s-Gravendijckseweg zijn de armaturen vervangen door LED inclusief computeraansluitingen. Nabij het gemeentehuis aan de Voorstraat zijn 3 armaturen vervangen door LED-armaturen.

Ook op het Vuurtorenplein (te weten het plein en naast de vuurtoren) zijn de armaturen vervangen door LED-armaturen. De armaturen met computeraansluiting kunnen per straat, straatgedeelte of per armatuur ingeregeld worden qua dimregime. Deze zijn in 2016 geplaatst in de Jonckerweg, Northgodreef en ’s-Gravendijckseweg.

De gemeente Noordwijk heeft het convenant ondertekent betreffende de Energiemonitoring Openbare Verlichting. Dit is in het landelijk platvorm nagekeken en Noordwijk scoorde hierbij zeer goed. Hoger dan de meeste gemeenten.

  • energiebesparing (kWh verbruik) een 9
  • energiezuinige verlichting (toepassing LED) een 9.
  • slim energiemanagement (slim schakelen, dimmen etc.) een 9

Bron: openbareverlichting.nl

 

Reacties zijn gesloten.