Multifunctionele straatverlichting met 5G-installatie in opkomst

5G in Sustainder straatverlichting. Foto: Sustainder
5G in Sustainder straatverlichting. Foto: Sustainder

Het Emmer bedrijf Sustainer gaat samen met Nokia en Eurofiber een multifunctionele lantaarnpaal ontwikkelen waar ook een 5G antenne deel van uitmaakt.

De introductie van 5G vanaf 2022 leidt naar verwachting tot een toename van het aantal antennes voor mobiele communicatie, stelt Marco Bosch van Sustainder. ,,Steden en mobiele operators staan voor de uitdaging om dit te doen op een kostenefficiënte manier zonder “verrommeling” van het straatbeeld. Om ze hierbij te helpen werken wij met Nokia en Eurofiber aan een prototype opstelpunt waarin naast de 5G antenne ook andere toepassingen een plaats krijgen, en dat wordt geïntegreerd in bestaande straatverlichting.”

Sensorhotels

Sustainder bouwt sinds drie jaar slimme straatverlichting en richtte zich onder meer op het bouwen en installeren van zogeheten Sensorhotels. Dat zijn lantaarnpalen met camera’s, sensoren en andere meetapparatuur die inmiddels in 212 gemeenten zijn opgebouwd.

Bosch: ,,In het te bouwen prototype wordt een Nokia 5G New Radio geplaatst in het cassette systeem van Sustainder. Hierdoor kan elke mobiele operator ermee werken en zijn er geen dubbele opstelpunten nodig. Het systeem wordt zo vormgegeven dat de impact op het straatbeeld zo klein mogelijk wordt. Eurofiber verzorgt de verbinding met de installatie.”

Het eerste prototype moet in het tweede kwartaal van 2020 in werking treden.

Bron: Dagblad van het Noorden

Reacties zijn gesloten.