Monitoring Energieakkoord-doelstellingen OVL & VRI 2018

Den Haag – Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen weer meedoen met de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. U kunt de invullijst downloaden en deze na invullen weer eenvoudig uploaden voor 15 oktober 2018 via www.monitoringovlvri.nl.

 

In 2017 was er geen landelijke monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting. Daarom is de monitoring van 2018 extra belangrijk. Er is immers veel veranderd, zoals extra ledverlichting. Bovendien is het de laatste monitoring vóór 2020. We rekenen er dus op dat u als gemeente, provincie of waterschap (weer of voor het eerst) meedoet.

 

2016-2015-2014_verloop_energiebesparing_OVLVRI_tov_2013_en_2020doelstelling

Doel: beeld van heel Nederland

Het gaat om de totaalresultaten voor heel Nederland: hoeveel energie is er bespaard bij OVL en VRI’s, hoeveel OVL is energiezuinig en hoeveel OVL is voorzien van slim energiemanagement?

Dus óók als uw gemeente, provincie of waterschap geen energie heeft bespaard en óók als u al zoveel energie heeft bespaard dat u ten opzichte van 2013 niets meer kunt besparen, zijn uw gegevens van belang en kunt u gewoon meedoen. U wordt niet afgerekend op uw individuele resultaten; het gaat om uw bijdrage aan juiste en betrouwbare cijfers voor heel Nederland.

Hoe meedoen?

 1. Meld u aan via  monitoringovlvri.nl.
 2. Download de monitoringstool en de bijbehorende handleiding als zip-bestand via monitoringovlvri.nl.
 3. Vul de gegevens van uw OVL en VRI’s in voor het jaar 2018 en de gegevens van peiljaar 2013 (alleen als u dit vorig jaar niet heeft gedaan). Afhankelijk van de grootte van het areaal is het circa 1 dagdeel werk. Uiteraard kunt het invullen ook laten doen door één van de vele adviesbureaus/bedrijven of via het IGOV.
 4. Upload het ingevulde bestand vóór 15 oktober weer via monitoringovlvri.nl. U ontvangt een automatische bevestiging.

Voordelen

Deelname aan het monitoringstraject levert u veel op:

 • U krijgt actuele kengetallen over de energieprestaties van uw installaties.
 • U weet welke energiebesparing u heeft gerealiseerd en wat uw vorderingen zijn op het gebied van het terugdringen van het energieverbruik van OVL en VRI’s.
 • U weet hoeveel van uw OVL al energiezuinig is.
 • U weet hoeveel van uw OVL al voorzien is van slim energiemanagement.
 • U kunt vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere organisaties.
 • U kunt uw gegevens gebruiken om te motiveren dat budget en/of maatregelen nodig zijn.
 • U kunt de kengetallen gebruiken om publiciteit te genereren in (lokale en vak-) media.
 • U draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord.
 • U draagt bij aan betrouwbare gegevens voor heel Nederland.
 • U draagt eraan bij dat OVL een belangrijk onderwerp wordt en blijft.

Bij wie komen uw gegevens?

Rijkswaterstaat monitort de voortgang van de Energieakkoord-doelstellingen voor OVL en VRI’s. We werken hierbij nauw samen met de NSVV en het IGOV. Ziut Advies, specialist op dit terrein, is in 2014 na een aanbesteding door RWS, met advisering van het IGOV, geselecteerd om de monitoring te verzorgen. Ziut Advies kan en mag uw gegevens uitsluitend voor deze monitoring gebruiken niet voor andere doeleinden. De gegevens worden eigendom van Rijkswaterstaat, die de gegevens ook uitsluitend voor deze monitoring gebruikt.

Alleen als u daar toestemming voor geeft, worden de individuele gegevens (% energiebesparing in OVL en VRI’s, % energiezuinige OVL, % slimme OVL) van uw gemeente, provincie of waterschap gepubliceerd in de Klimaatmonitor. Geeft u deze toestemming niet, dan blijven uw gegevens vertrouwelijk en niet toegankelijk voor anderen.

Vragen?

Stel ze gerust via www.monitoringovlvri.nl/faq.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Bron:  https://energiebesparingovl.nl

Reacties zijn gesloten.