Monitoring Energieakkoord-doelstellingen OVL en VRI’s

Den Haag – Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen doen mee aan de de monitoring van de SER-Energieakkoord-doelstellingen op het gebied van openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s).

Monitoring

Rijkswaterstaat monitort de voortgang van de Energieakkoord-doelstellingen voor OVL en VRI’s: het energieverbruik, het percentage slim energiemanagement en energiezuinige OVL. Zij  werken hierbij nauw samen met de NSVV en het IGOV. In 2014 deed 50% van de gemeenten mee, in 2015 was dat 55% en in 2016 zo’n 53%. In de Klimaatmonitor kunt u zien welke gemeenten en provincies meededen.
In 2017 is er geen landelijke monitoring, wel een mogelijkheid om via het IGOV een individuele monitoring uit te laten voeren.

Voordelen

Deelname aan de monitoring levert u veel op:

  • Je krijgt actuele kengetallen over de energieprestaties van de installaties.
  • Je weet welke energiebesparing je hebt gerealiseerd en wat de vorderingen zijn op het gebied van het terugdringen van het energieverbruik van OVL en VRI’s.
  • Je weet hoeveel van de OVL al energiezuinig is.
  • Je weet hoeveel van de OVL al voorzien is van slim energiemanagement.
  • Je kunt vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere organisaties.
  • Je kunt de gegevens gebruiken om te motiveren dat budget en/of maatregelen nodig zijn.
  • Je kunt de kengetallen gebruiken om publiciteit te genereren in (lokale en vak-) media.
  • Je draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord.
  • Je draagt bij aan betrouwbare gegevens voor heel Nederland.
  • Je draagt eraan bij dat OVL weer een belangrijk onderwerp wordt en op de agenda staat, net als tijdens de uitvoering van de Taskforce Verlichting.

Zo werkt het

In de MonitoringOVLVRI-lijst worden vragen gesteld met betrekking tot lamptypen, lampvermogen, schakeltijden en dimregime. De gebruikte systematiek is bekend. Er wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigde variant van de kengetallenmethodiek van de NSVV.

Zelf doen of laten doen?

U kunt ervoor kiezen om zelf de lijst in te vullen, maar u kunt dit uiteraard ook laten doen door uw OVL/VRI-beheerder of een advies-/ingenieursbureau. Gebruik hierbij de snelgids en handleiding. Afhankelijk van de grootte van het areaal is het circa 1 tot 2 dagdelen werk. Eventuele vragen kunt u stellen via www.monitoringovlvri.nl/faq.

Het ingevulde bestand kunt u weer (laten) uploaden via www.monitoringovlvri.nl.

Uw investering is klein en het belang voor het Nederlandse milieu en het realiseren van CO2-reductie groot!

Reacties zijn gesloten.