LED Belevingsonderzoek onder bewoners Frankeradeel

FRANEKER – De gemeente Franekeradeel heeft dinsdag 14 oktober een ‘belevingsonderzoeksavond’ gehouden in het Schalsumerplan. Die was bedoeld om na te gaan wat bewoners vinden van de LED-verlichting.

 

FFC-Belevingsonderzoeksavond-LED-Schalsumerplan-Franeker-522x391

De gemeente Franekeradeel gaat een groot deel van de straatverlichting vervangen door LED-verlichting. In juni zijn er om die reden proefopstellingen geplaatst in een aantal straten in het Schalsumerplan en op het industrieterrein West.

Bij de belevingsonderzoeksavond waren dorpsbelangen, wijkraden en buurtbewoners uitgenodigd door Spectrum Advies en Design. Zij konden aangeven hoe zij de verschillende soorten verlichting hebben ervaren.

“De mening van de bewoners telt mee in de keuze van de armaturen. Tenzij de verschillen zo klein zijn dat andere overwegingen gaan meespelen. Denk daarbij aan de kosten van aanschaf”, zegt de gemeente Franekeradeel.

De ‘proefstraten’ waar de LED-armaturen zijn geplaatst, zijn de Gysbert Japixcstrjitte, Yme Schuitmakerstrjitte en de Waling Dijkstrastrjitte. Daar zijn de bestaande armaturen (lichtkappen) vervangen door led-armaturen.

Per straat is een ander type armatuur geplaatst. In de verbindende Cammingastraat zijn vier verschillende typen armaturen geplaatst. Per type armatuur zijn drie exemplaren geplaatst. Ook op het industrieterrein West zijn dergelijke proefopstellingen geplaatst.

Bron: Franeker Courant

Reacties zijn gesloten.