Ko Hartog werkt aan de weg op de N241

Bij het herinrichten van de A.C. de Graafweg (N241) is niet alleen aandacht voor de aangepaste wegstructuur, ook de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties worden vervangen. Die taak is weggelegd voor Ko Hartog, een allround specialist in de infrastructurele elektrotechniek, en al vele jaren bekend met de N241 vanwege het gebiedscontract met de provincie Noord-Holland voor het preventief en correctief onderhoud aan de installaties in de regio’s midden en noord.

Als totaalinstallateur ontwerpt, installeert en onderhoudt Ko Hartog Elektrotechniek elektrotechnische installaties in de infrastructuur.

Vanwege de complexiteit en fasering is Ko Hartog onderdeel van het bouwteam van Boskalis bij de herinrichting van de A.C. de Graafweg. “Onze scope omvat het aanleggen van de nieuwe openbare verlichting, twee intelligente verkeersregelinstallaties (VRI) en het aanpassen van bestaande verkeersregelinstallaties”, zegt Bjørn Dielemans, directeur bij Ko Hartog Elektrotechniek. “Weliswaar zijn we zelf meer dan in staat om het ontwerp van een verkeersregelinstallatie te verzorgen, in dit geval was dat echter al uitgewerkt door een externe partij. Voor de openbare verlichting daarentegen hebben we het uitvoeringsontwerp verzorgd en de kabelberekening uitgevoerd.”

Voor het realiseren van de besturing en installatie volgt Ko Hartog Elektrotechniek uiteraard de planning van Boskalis die sinds deze zomer is gestart met de uitvoering.

Alles op rood 

Het project wordt gefaseerd aangepakt. Voor het realiseren van de besturing en installatie volgt Ko Hartog Elektrotechniek uiteraard de planning van Boskalis die sinds deze zomer is gestart met de uitvoering. “Bij de intelligente verkeersregelinstallaties die we gaan plaatsen, werken we voor het eerst met een glasvezelkoppeling tussen de i-VRI’s”, zegt Lex van Dijk, calculator en werkvoorbereider bij Ko Hartog. “Glasvezel biedt ruimte om in de toekomst de transitie te maken naar een ‘echte’ i-VRI waarbij voertuigen die komen aanrijden als het ware inloggen op de VRI. Sterker nog, het is straks zelfs de bedoeling dat een i-VRI voorinformatie ontvangt van routeplanners om de doorstroming hierop af te stemmen.” Over inloggen gesproken, voertuigen van de hulpdiensten en het openbaar vervoer staan straks wel in contact met de i-VRI’s via KorteAfstandsRadio (KAR) om bepaalde prioriteit te krijgen. Net als de koppeling met de brandweerkazerne die met een fysieke knop in de kazerne de i-VRI’s op rood kan zetten.

Ko Hartog Elektrotechniek heeft alles in huis om de installaties in eigen beheer te installeren en onderhouden.

Masten

Over een gedeelte van het tracé van de A.C. de Graafweg wordt de naastgelegen drinkwatertransportleiding verplaatst. “Het is een behoorlijke ingreep in de kabels- en leidingenstrook langs de weg”, weet Van Dijk. “Bij diverse kruisingen passen wij de bestaande VRI’s aan om het verleggen van de waterleiding mogelijk te maken, zonder het verkeer te hinderen en uiteraard conform de regelgeving. Zo plaatsen we bijvoorbeeld de masten verder naar buiten, zodat de stopstrepen en wegindeling gehandhaafd kan blijven.” In die kabels- en leidingenstrook wordt door Ko Hartog ook ruimte gecreëerd voor de bekabeling van de nieuwe openbare verlichting. “We leveren en plaatsen in totaal 137 masten met bijbehorende armaturen”, zegt Jibbe van Staveren, calculator en werkvoorbereider bij Ko Hartog, die uitermate te spreken is over de samenwerking op dit project. “In het voortraject is door Boskalis een ontmoetingsdag geïnitieerd met alle betrokken partijen. Iedereen is bewust van elkaars rol binnen het project en dat is uiterst waardevol om disciplines op elkaar af te stemmen en gezamenlijk invulling te geven aan de planning.”

Als totaalinstallateur ontwerpt, installeert en onderhoudt Ko Hartog Elektrotechniek BV elektrotechnische installaties in de infrastructuur. “Met onze kennis en expertise van systemen, richtlijnen en wetgeving zijn we in staat om vanaf het eerste idee een plan te maken dat past binnen de openbare ruimte”, resumeert Dielemans. “We hebben vervolgens alles in huis om de installaties in eigen beheer te installeren en onderhouden. Met eigen kraanwagens, hoogwerkers en graafmachines en een focus op de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties. Maar ook laadpalen en terreinverlichting nemen we graag mee in onze scope. We zijn wat dat betreft breed georiënteerd.”     

Reacties zijn gesloten.