Ko Hartog werkt aan betere doorstroming Prins Bernardplein

Zaanstad – Maandag 30 juni zijn de wegwerkzaamheden gestart op zowel het Prins Bernhardplein als de H. Gerhardstraat in Zaandam. Om overlast voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen, zijn de werkzaamheden goed op elkaar afgestemd.

De gemeente wilde nog deze zomer maatregelen nemen om de doorstroming van het verkeer op en rond het Prins Bernhardplein in Zaandam te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan gemaakt voor de rotonde waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd. Het verkeersplein is een van de drukste knooppunten naar het centrum en omliggende wijken. De maatregelen zijn nodig omdat de grenzen van de capaciteit van de rotonde zijn bereikt.

Korte en lange termijn
Op korte termijn zal onder meer de inrichting van het plein worden veranderd en nieuwe verkeerslichten worden geplaatst. Deze werkzaamheden zullen in de zomer klaar zijn. Voor de lange termijn zijn ingrijpender maatregelen nodig. Welke dat zijn, wordt nog  onderzocht.

Afsluitingen
Tot vrijdag 11 juli leveren de werkzaamheden weinig overlast op voor het verkeer. Daarna vindt twee keer een wegafsluiting plaats. Het Prins Bernhardplein wordt in het weekeinde van 11 tot 14 juli volledig afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. In de H. Gerhardstraat vinden werkzaamheden plaats vanaf de rotonde Vermiljoenweg tot de Molenmakerstraat. Tijdens een groot deel van het werk kan het verkeer langs de werkzaamheden blijven rijden. Vanaf 28 juli is het kruispunt Peperstraat/Gerhardstraat een week afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Aanpassingen H. Gerhardstraat
De werkzaamheden in de H. Gerhardstraat zijn nodig om de riolering te vervangen, de fietspaden te verbeteren en het kruispunt met de Peperstraat klaar te maken voor de snelbusverbinding met Amsterdam Noord. Ook komt in de straat een vrije busbaan en worden de stoplichten zo ingesteld dat de snelbus niet meer hoeft te stoppen.

Via onderstaande link vindt u meer informatie over de werkzaamheden op het Prins Bernhardplein, zoals de omleidingsroutes:

Verkeersmaatregelen en omleidingen Prins Bernhardplein

 

Reacties zijn gesloten.