Ko Hartog vervangt verkeersinstallaties op kruisingen Ring Alkmaar West (N9)

Alkmaar – De provincie Noord-Holland werkt in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Alkmaar en gemeente Bergen aan de reconstructie van de kruisingen van de Ring Alkmaar West (N9) met de Terborchlaan, Bergerweg en Huiswaarderweg in Alkmaar. Het doel van de reconstructie is het verbeteren van verkeersveiligheid en doorstroming, wat de leefbaarheid in de omgeving vergroot.

 

 

De reconstructie bestaat uit het verbeteren van de bestaande kruisingen door onder meer het uitbreiden en verlengen van opstelstroken, het opheffen van busbanen en het vervangen van verkeersregelinstallaties. Dit leidt tot vermindering van filevorming door afslaand verkeer. Hierdoor verbetert de doorstroming en veiligheid.

Kruising N9-Huiswaarderweg (N245)

Op de kruising van de Ring Alkmaar West (N9) met de Huiswaarderweg (N245) wordt een extra opstelstrook aangelegd voor verkeer dat vanuit de richting Den Helder linksaf slaat naar de Huiswaarderweg.

 

 

Kruising N9-Bergerweg

Op de kruising van de Ring Alkmaar West (N9) met de Bergerweg wordt voor verkeer vanuit alle richtingen een extra opstelstrook voor links afslaand verkeer aangelegd. Een aantal van de bestaande opstelstroken voor afslaand verkeer wordt verlengd. Op de Bergerweg vanuit de richting Bergen wordt één van de twee opstelstroken voor recht doorgaand verkeer ingericht als opstelstrook voor rechtsaf.

De busbanen op de Bergerweg richting de kruising worden opgeheven. De busbanen  vanaf de kruising richting de Bergerweg blijven gehandhaafd.

 

N9 Bergerweg

Kruising N9-Terborchlaan (512)

Op de kruising Ring Alkmaar West (N9) met de Terborchlaan (N512) wordt voor verkeer op de N9 richting Den Helder en op de Terborchlaan richting N9 een extra opstelstrook voor links afslaand verkeer aangelegd. De overige opstelstroken voor afslaand verkeer op de N9 worden verlengd.

De (nachtelijke) start van de reconstructie is gestart  op 25 september 2016 en zo veel mogelijk in het weekend worden uitgevoerd.

Reacties zijn gesloten.