Ko Hartog scoort Haarlemmermeer op kwaliteit en duurzaamheid

Heiloo – Ko Hartog Elektrotechniek BV gaat na een uitvoerige aanbestedingsprocedure medio april 2019 starten met het beheer en onderhoud van openbare verlichting in de gemeente Haarlemmermeer. In de toetsing van de aanbesteding zijn naast prijs en kwaliteit ook technische- en veiligheidsaspecten en zaken in relatie tot duurzaamheid opgenomen. Ko Hartog heeft een  plan ingediend met de beste prijs en kwaliteitsverhouding voor het onderhouden van de openbare verlichting.

Taart ter gelegenheid van de definitieve gunning

Kwaliteit

Ko Hartog behaalde op het onderdeel Kwaliteit de maximale score. Ko Hartog wist de  beoordelingscommissie maximaal te overtuigen met een goede kennis van het bestek, de risico’s en de kansen. De casussen die aan de orde werden gesteld wisten zij meer dan volledig, relevant en doeltreffend te beantwoorden.  

Duurzaamheid

Er worden bij het onderhoud van openbare verlichting zoveel mogelijk duurzame materialen toegepast waaronder ledverlichting en aluminium masten die gerecycled worden. Ook worden afgeschreven lampen en armaturen aangeboden aan WeCycle, zodat componenten hieruit weer hergebruikt worden of als grondstof dienen voor nieuwe producten. Omdat Ko Hartog werkt volgend de CO2-prestatieladder wordt er tijdens de werkzaamheden ook een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2 uitstoot. 

Het onderhoudsbestek is getekend voor 4 jaar en zal aangestuurd worden vanuit vanuit de projectlocatie Hoofddorp.

Reacties zijn gesloten.