Ko Hartog reduceert CO2-uitstoot ondanks omzetstijging

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Dankzij alle genomen maatregelen is ondanks de omzetstijging in 2017 de (absolute) CO2 uitstoot sinds het referentiejaar 2014 gedaald met 38 ton. Verwacht wordt dat wegens de uitbreiding van het aantal werklocaties (Tata Steel, Wierden) en de toename van het aantal projecten en het wagenpark de (absolute) uitstoot in 2018 boven het niveau van 2012 zal uitstijgen.  Daarentegen is de uitstoot gerelateerd aan de omzet in 2018 met 35% gedaald ten opzichte van 2012.

In 2017 bedroeg de scope 1 en scope 2 (directe en indirecte) CO2-uitstoot tezamen 366 ton. In het referentiejaar 2012 bedroeg deze uitstoot nog 404 ton.  Ten opzichte van 2012 is dat een (absolute) daling in de reductie van ruim 10 %

Gezien de uitbreiding in 2017 en de daarmee stijgende CO2-uitstoot zal naar verwachting de geplande absolute reductie van 20% in 2020 niet realistisch meer zijn.

Ondanks de enorme vermindering van de indirecte CO2-uitstoot in scope 2, zal toch de totale uitstoot gaan stijgen. De voornaamste oorzaak van deze stijging is het brandstofverbruik en de stijging in het gasverbruik door de nieuwe vestiging Wierden.

In bovenstaande grafiek van de totale CO2 uitstoot in scope 1 en 2 is te zien dat de totale uitstoot sinds 2017 weer is gaan stijgen. Als de totale CO2 uitstoot van scope 1 + 2 gerelateerd wordt aan de totale bedrijfsomzet van Ko Hartog, dan is duidelijk te zien dat er ondanks een stijgende omzet toch een duidelijke daling is in de  CO2/Euro.

 

CO2 reductiedoelstellingen scope 1 en 2

 

Omdat een absolute reductiedoelstelling met een stijgende omzet sinds 2017 niet meer realistisch is, is er gekozen om over te stappen op doelstellingen gerelateerd aan de totale bedrijfsomzet.

 • Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 40 % minder CO2 / Euro omzet uitstoten in haar

scope 1 emissies.

 • Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 92 % minder CO2 / Euro omzet minder CO2 uitstoten.

 

CO2 reductiedoelstellingen scope 3

 

Scope-3-emissies komen voort uit de (keten)activiteiten van Ko Hartog , dit zijn bronnen die geen eigendom zijn van Ko Hartog of beheerd worden door Ko Hartog. Een van de activiteiten is bijvoorbeeld het installeren van openbare verlichtingsinstallaties.  Ko Hartog wil binnen de keten van lichtinstallaties onderstaande reductie realiseren:

 • Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil in 2020 ten opzichte van 2017 jaarlijks 30% van haar  opdrachtgevers adviseren op het gebied van gebruik van groene stroom, compacte installaties en LED c.q. dimbare verlichting met als doel minder CO2 uitstoot als gevolg van het energieverbruik van de uitgevoerde aangenomen projecten.

 

 • Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2017 jaarlijks minimaal 10% van haar leveranciers adviseren op het gebied van CO2-beleid en CO2-vriendelijke producten en met als doel minder CO2-uitstoot in de keten als gevolg van ingekochte materialen.

 

Om dit te realiseren zal er een analyse worden gemaakt om te kijken welke leveranciers in hoge mate beïnvloedbaar zijn om te kiezen voor LED systemen en dimbare systemen. Dit zijn meestal niet de grootse leveranciers omdat zij slecht CO2-beinvloedbaar zijn gebleken. Beter is het om te kijken naar leveranciers die bereid zijn om hun CO2-beleid bij te sturen onder invloed van het CO2-vriendelijk inkoopbeleid van Ko Hartog. Wat betreft de opdrachtgevers blijkt ook een groot deel niet CO2-beinvloedbaar te zijn. Daarom is het beter om eerst te analyseren welke opdrachtgevers in hoge mate beïnvloedbaar zijn om te kiezen voor LED systemen en dimbare systemen.

 

Voortgang/Trend

In bovenstaande grafiek (links) zien we dat de relatieve CO2-reductie dalende is tot 35% in 2018. De trend is dat medio 2020 een relatieve CO2-reductie van 45% in 2020 ten  opzichte van 2012 gehaald zou kunnen worden in scope 1.

In bovenstaande grafiek (rechts) zien we dat relatieve CO2-reductie in de periode 2012-2015 veel hoger was dan gepland en dat een relatieve doelstelling van bijna 100% voor scope 2 al is behaald sinds 2014.

 

Energiebeleid

 

Ko Hartog heeft een CO2-beleid dat kiest voor energiebesparing en minder CO2-uitstoot door toedoen van onze bedrijfsactiviteiten. Het complete Energiebeleid is te vinden op de website https://www.kohartog.com/co2-beleid/

 

CO2-reductiemaatregelen

 

Om CO2 te reduceren zijn er verschillende maatregelen genomen zoals:

 • Woon-werkverkeer met bedrijfsauto’s beperken
 • Vrachtkraanwagens vervangen voor bestelbuskraanwagens
 • Vrachthoogwerkers vervangen voor bestelbushoogwerkers
 • Bestelbussen vervangen door bestelauto’s
 • Oude telefooncentrale vervangen voor internettelefoon
 • Oude servers vervangen voor nieuwe energiezuinige server
 • Oude PC’s vervangen door nieuwe energiezuinige PC’s
 • 100% Groene stroom inkopen voor Drachten
 • CV-leiding ongebruikte Heaters in magazijn afsluiten met kraan
 • Slimme Themostaat voor Drachten aanschaffen die reageert op aanwezigheid
 • Verwarmingsleidingen boven systeemplafond kantoor Heiloo isoleren
 • 100% Groene stroom inkopen voor Wierden
 • Transparante Uitjes op kantoor Heiloo vervangen voor LED Transparante Uitjes

 

De nieuwe maatregelen die in 2018/2019 in de planning staan zijn:

 • Brandstofverbruik per wagen communiceren naar het personeel
 • Luxe wagens op diesel vervangen door luxe wagens op benzine
 • Slimme gas- en kWh-meter aanschaffen voor Heiloo
 • Uitbreiding Blackbox met rijgedrag module
 • Vrachtwagen slijpcombinatie vervangen door een bus met aanhanger(slijp)combinatie
 • Luxe wagens op diesel bij vervanging vervangen door luxe wagens op benzine

 

 

Individuele bijdrage van de medewerkers

 

 • Twee keer per jaar mee te werken aan de “Band op spanning”-acties
 • Vaker met elkaar mee te rijden naar de klus
 • Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien
 • Rijgedrag verbeteren als daar aanleiding toe is

 

Samen werken aan CO2-reductie

 

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag via de contactpagina op www.kohartog.com!

 

Reacties zijn gesloten.