Ko Hartog realiseert flinke CO2-reductie over 2014

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig haar CO2 uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen. Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat. Inmiddels kan er worden vastgesteld dat Ko Hartog niveau 5 heeft behaald op de CO2-prestatieladder.

De doelstelling is om in de periode 2012-2015 10% (3% per jaar) CO2 reductie gerealiseerd te hebben. De volgende maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd:

• Het consequent na werktijd uitzetten van PC’s, monitoren en copiers
• Het starten van een “Banden op spanning” campagne onder het personeel
• Het starten van het vervangen van de TL-lampen naar Led-lampen in het hoofdkantoor te Heiloo

plaatje

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van de bovenstaande tabel is te zien dat in 2014 een CO2-reductie is gerealiseerd van 80 ton. Dit is toe te schrijven aan een vermindering van het brandstof gebruik en het gasverbruik in het kantoorpand. Op dit moment is de doelstelling van 10% ruimschoots gehaald, namelijk met 25%.

Footprint 2014

 

Aan de hand van de tabel, de doelstelling en de toegepaste maatregelen is vast te stellen dat de CO2-reductie is gehaald. In de loop van de jaren zal er worden gekeken of er nog meer maatregelen genomen moet worden om de plaats op de CO2-prestatieladder te kunnen behouden. De maatregelen die het aankomende jaar worden toegepast zijn:

• Het overgaan op groene stroom d.m.v. zonnepanelen.
• De verlichting op de kantoren aanpassen aan de benodigde lichtbehoefte.
• Bij vervanging van het wagenpark rekening houden met de CO2 uitstoot.

Ko Hartog hoopt dat zij samen met haar stakeholders deze prestatie op de CO2-ladder vast kan blijven houden. Nieuwe praktisch toepasbare ideeën over reductie van de CO2 uitstoot zijn uiteraard van harte welkom.

Reacties zijn gesloten.