Ko Hartog realiseert flinke CO2-reductie op indirecte emissies

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Sinds 2014 heeft Ko Hartog niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder. Sindsdien is flink wat CO2 gereduceerd wat voornamelijk is gerealiseerd door een dalend kWh-verbruik en het overstappen op groene stroom.

 

footprint-1e-hj-2016-ko-hartog-elektrotechniek-bv

 

Uit de footprint over het 1e half jaar van 2016 valt op te maken dat het grootste deel van de CO2-uitstoot nog steeds wordt veroorzaakt door het wagenpark (93%) en het gasverbruik (6%). Wat betreft de indirecte emissies (scope 2) is te zien dat het grootste deel wordt veroorzaakt door het kWh-verbruik van grijze stroom (73%).

CO2-reductiedoelstelling

Ko Hartog heeft als doel om in 2020 voor scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies) totaal een reductie van 111,43 ton te realiseren. Omdat vanaf eind 2015 100% groene stroom wordt ingekocht voor de vestiging Heiloo en Hoofddorp en voor 50% voor de vestiging Drachten, zal de reductie in scope 2  meer dalen dan de geplande 85%. Daarentegen zal de reductie  in scope 1 naar verwachting minder snel dalen dan 20%, zeker als er meer kilometers gereden worden door het wagenpark.

Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie

In onderstaande grafieken is (links) het verschil te zien tussen de geplande CO2-reductie en de werkelijke CO2-reductie. Te zien is dat de target voor  scope 1 in 2016 waarschijnlijk niet gehaald gaat worden in 2016 en de target voor scope 2  in 2016 ruimschoots gehaald wordt. Daarnaast is (rechts) de absolute CO2-uitstoot te zien sinds het referentiejaar 2012.  Naar verwachting zal  de doelstelling voor 2020 (20% reductie in scope 1 en 85% reductie in scope 2) gehaald worden.

co2-reductie

Nieuwe reductiedoelstelingen 2016

De volgende nieuwe maatregelen voor CO2-reductie zijn voor 2016 gepland:

Verwarmingsleidingen boven het plafond kantoor Heiloo isoleren.

Klokthermostaat op de vestiging Drachten herprogrammeren c.q. handmatig bedienen bij afwezigheid.

Oude server, PC’s en flatscreens vervangen voor  energiezuinig exemplaren.

LED verlichting op het buitenterrein rondom het pand van Ko Hartog vestiging Heiloo.

Wagenpark (bij vervanging) downgraden naar energiezuinig wagenpark.

Samen (in de keten) werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot (direct, indirect en in de keten) horen wij dat graag!!

Reacties zijn gesloten.