Ko Hartog installeert gedichtenprojecties die te zien zijn tijdens The Passion

Harlingen – The Passion is een muzikale paasvertelling over het lijden en sterven van Jezus Christus. Op Witte Donderdag 6 april 2023 staat de Friese zeehavenstad Harlingen decor voor het KRO-NCRV programma The Passion 2023. Het belooft weer een groot muzikaal spektakel te worden. 

Een voorbeeld van een geprojecteerd gedicht.

In opdracht van gemeente Harlingen en in samenwerking met Jitze Baarsma van Wonderlight Studio, heeft Ko Hartog op vijf locaties in de stad projectoren aangebracht op lichtmasten voor een gedichtenroute.

Projector aangesloten op lichtmast

Van Slauerhoff bij ‘t Havenmantsje tot Waling Dysktra op de keermuur. Door heel Harlingen worden er als het donker is verschillende gedichten geprojecteerd. Afhankelijk van het weer gaan de eerste projectoren donderdagavond 6 april aan. De hoop is dat de gedichten ook heimelijk zullen figureren tijdens The Passion , al is daarover niets afgesproken met tv-producenten.

De projectoren zijn geïnstalleerd aan bestaande lichtmasten. De geprojecteerde gedichten zijn van onder andere Pieter Jelles Troelstra, Dico van der Meer en Rodaan Al Galidi.

Reacties zijn gesloten.