Ko Hartog actief op de A4

Ko Hartog als VRI partner actief in het ontwerp en de aanleg van verkeersregelinstallaties voor het project “aansluitingen A4” dat onderdeel is van het Masterplan N201+.

Het Masterplan bestaat uit zeven deelprojecten die samen de nieuwe N201 vormen. Met dit deelproject wordt de capaciteit van en naar de Rijksweg A4 bij Hoofddorp uitgebreid. Daardoor kan het verkeer beter doorstromen en wordt de bereikbaarheid van de regio verbeterd.

Noordelijk sluit de nieuwe N201 aan op de A4 iets ten zuiden van de huidige aansluiting A4-Kruisweg N201 (‘De Hoek’). Het nieuwe viaduct in deze aansluiting over de A4 komt naast het bestaande busviaduct te liggen. Verkeer vanuit Den Haag of Amsterdam (A4) kan gebruikmaken van deze aansluiting om naar Hoofddorp, Heemstede, Haarlem, Aalsmeer, Rijsenhout, Schiphol-Rijk en de toekomstige bedrijventerreinen te gaan.

De nieuwe zuidelijke aansluiting komt circa 700 meter ten noorden van de huidige Bennebroekerweg, tussen het bestaande viaduct over de A4 en de Geniedijk. Deze aansluiting is bestemd voor verkeer van en naar Nieuw Vennep, Hoofddorp-zuid, Rijsenhout en het nog te ontwikkelen bedrijventerrein A4-zone west.

Beide aansluitingen worden met elkaar verbonden door parallelbanen. Deze oplossing scheidt het regionale verkeer van het doorgaande verkeer tussen Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. Als de nieuwe aansluitingen in gebruik zijn, vervalt de bestaande aansluiting bij De Hoek.

De provincie Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. In het project wordt samengewerkt met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn. De nieuwe weg verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een bijdrage aan het versterken van de economische kracht van de regio.

In 2009 is er gestart met de aanleg van de bouwwegen en de werkterreinen en naar verwachting zal het project eind 2012 gereed zijn.

Reacties zijn gesloten.