Ko Hartog actief bij RWZI Heiloo

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moderniseert de RWZI in Heiloo. Ko Hartog tekende voor de terreinverlichting en heeft op het terrein energiezuinige verlichting aangelegd.

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft haar rioolwaterzuivering (RWZI) in Heiloo geheel vernieuwd. Ook is er een nieuwe transportleiding vanaf de Boekelermeer naar de RWZI aangelegd. De leiding waardoor het gezuiverde afvalwater naar het Noordhollands kanaal wordt getransporteerd is vergroot.

Deze maatregelen zijn nodig, omdat het afvalwateraanbod zal stijgen de komende tien jaar. De groei wordt veroorzaakt doordat het afvalwater uit Alkmaar Zuid en de Boekelermeer naar de RWZI in Heiloo afgevoerd zal gaan worden in plaats van naar de RWZI in Alkmaar. Daarnaast moet het gezuiverde afvalwater aan strengere milieu-eisen gaan voldoen. Het hoogheemraadschap houdt in dit project sterk rekening met duurzaamheid en let daarbij vooral op een laag energieverbruik.

De werkzaamheden zijn vanaf september 2009 gestart. De nieuwe effluentleiding en het uitstroomwerk zijn in maart 2010 in bedrijf genomen. In juli 2010 is de bouw van de RWZI gestart. In december 2011 heeft de oplevering plaatsgevonden. Hierna is de bestaande nazinktank gerenoveerd en zijn de overige onderdelen van de bestaande installatie gesloopt.

Reacties zijn gesloten.