Groen licht voor afslag A9 bij Heiloo

HEILOO – De aansluiting van Heiloo op de snelweg A9 komt er. De meeste gemeenteraadsfracties stemden dinsdagavond 10 oktober 2017 in met het bestemmingsplan aansluiting A9. De raad debatteerde over dit onderwerp maandagavond en dinsdagavond.

De raadsfracties van Heiloo-2000, VVD, CDA en E.66 stemden voor het voorstel. De tegenstanders van het bestemmingsplan zijn Heiloo Lokaal, D66, PvdA en NCPN. De aansluiting op de A9 komt ter hoogte van de Lagelaan, met een aantakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg via een oostelijke parallelweg langs de A9. Volgens de gemeente Heiloo is de aansluiting belangrijk voor de bereikbaarheid van bewoners van de nieuwe wijken Zuiderloo en Zandzoom en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Boekelermeer. Het zou leiden tot een betere spreiding en doorstroming van het steeds verder toenemende verkeer in de toekomst.

 

 

De raadsfracties discussieerden over het nut en de noodzaak van de aansluiting en de financiële consequenties ervan. Steeds verder oplopende kosten zijn de tegenstanders een doorn in het oog. Een financiële onderbouwing rammelt volgens deze raadsfracties. Verder kwam natuurcompensatie ter sprake – het tracé gaat deels door een weidevogelleefgebied (Het Die) – evenals de toekomstige verkeersafwikkeling binnen Heiloo en daarbuiten. En hoe kun je een besluit nemen over de A9-aansluiting als het verkeersplan nog niet is afgerond? Diverse raadsfracties stelden die vraag hoofdschuddend. In dit plan moet duidelijk worden hoe de verkeersstromen gaan lopen en hoe het verkeer zich op langere termijn ontwikkelt als de aansluiting een feit is.

 

Verkeersplan en financiën
Het college van B&W liet weten dat een besluit over de A9-aansluiting niet hoeft te wachten tot de afronding van een nieuw verkeersplan een feit is. Hetzelfde geldt voor verdere besluiten over de financiering van het project. Wethouder Fred Dellemijn meldde dat de financiën aan de orde komen bij de begrotingsbehandeling in november en december. Zorgen hierover had hij niet. “Het structureel meerjarenperspectief laat een positief saldo zien.”

Later op de avond diende D66 een motie van afkeuring in. Dit deed de raadsfractie omdat er een besluit moest worden genomen zonder afgerond verkeersplan. Fons Hopman: “Zeg eerst maar ja, dan zeggen we later wel waar we ja tegen hebben gezegd.” Verder is hij bang dat Heiloo de afslag niet kan betalen. “Dit zou kunnen worden gefinancierd als tweederde van de woningen in zuidelijk Heiloo gerealiseerd zou zijn.” Deze motie kreeg overigens te weinig steun vanuit de raad.

‘Russisch roulette’
Ook de PvdA liet zich fel uit tegen het optimistische geluid van Dellemijn. Ko Hemminga: “Dit kost miljoenen en we weten niet hoe dit gaat uitpakken. Het college speelt ‘Russisch roulette.” Verder vreest Tijmen Valkering van Heiloo Lokaal dat de aansluiting ten koste gaat van andere voorzieningen in de gemeente Heiloo. Willem Gomes van NCPN liet zich herhaaldelijk negatief uit over het kostenaspect en de beperkte manier waarop het college van B&W volgens hem informatie verschaft “en steeds maar weer doordramt om de afslag voor elkaar te krijgen.” Gomes: “Instemmen met de afslag zonder verkeersplan is koleriek. Het college maakt zich ronduit belachelijk.” Hij diende een motie van wantrouwen in die het niet haalde.

Corrie Konijn van Heiloo-2000, voorstander van de afslag, noemde de visie van de PvdA en D66 “niet vooruitzien maar vooruitschuiven.” Mart Brouwer de Koning (CDA) sprak zijn vertrouwen uit over het oplossen van de verkeersproblemen in de toekomst. Eind oktober buigt een denktank zich over het verkeersplan.

Inspreekreacties waren er ook. Dit waren vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland en Vogelwerkgroep Alkmaar, Sociaal en Groen Platform en Stichting Heilloze Weg.

 

Spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg
De gemeenteraad gaf dinsdagavond eveneens het groene licht voor de spoorwegonderdoorgang op de Vennewatersweg. Extra geld – een investeringskrediet van 2,6 miljoen euro – is volgens raad en college nodig om dit project te kunnen afronden.

 

 

Tijdens de realisatie van de tunnel wordt de Vennewatersweg dertien maanden lang in beide richtingen afgesloten voor fiets- en autoverkeer. Heiloo kiest niet voor een tijdelijke overgang (bypass) vanwege de kosten die dit met zich meebrengt. Enkele fracties maakten zich zorgen over verkeersoverlast en extra drukte tijdens deze overgangsperiode. Dat geldt ook voor het naastgelegen bungalowpark Het Caendorp. De ondernemer vreest voor minder huurinkomsten “omdat de aannemer op tien meter van de bungalows aan het werk is.” B&W neemt dit geluid ter harte maar vertrouwt erop dat de aannemer “minimaal verstorende te werk gaat”. Doel is de tunnel aan te leggen van begin 2019 tot begin 2020.

 

Bron: www.heiloo.nl

Reacties zijn gesloten.