Erkenning

InstallQ

Ko Hartog is aangesloten bij InstallQ. InstallQ is ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL in januari 2019 en is de meest toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen de installatiesector. De onafhankelijke stichting heeft in de markt een breed draagvlak, zoals onder installatiebedrijven, opdrachtgevers en overheid. Van een aantal verplichte certificeringen is InstallQ door de overheid aangewezen als schemabeheerder. Dit bekent dat het certificaat rechtsgeldig is.

De belangrijkste taak van Sterkin is het ten uitvoer brengen van de erkenningsregelingen REG en REI. Deze erkenningsregelingen hebben respectievelijk betrekking op gastechnische installateurs en elektrotechnische installateurs. Sterkin is de enige overheidsorganisatie die daadwerkelijk controle uitoefent op de vakbekwaamheid van de installateur, dit in tegenstelling tot andere organisaties.

Kwaliteitscontroles

Een InstallQ erkend bedrijf krijgt te maken met periodieke kwaliteitscontroles. InstallQ gaat dan na of een bedrijf (nog steeds) voldoet aan de vereisten voor een erkenning. Bij bepaalde regelingen geldt – behalve de gebruikelijke bedrijfscontrole door InstallQ – ook controle op uitgevoerd werk door een beoordelingsbedrijf in techniek.

Erkenningscertificaat
Het erkenningscertificaat van Ko Hartog is te downloaden via onderstaande link.


Reacties zijn gesloten.