Design & Construct (DC)

In de infrastructuurmarkt zijn partijen steeds vaker op zoek naar een partner die het volledige ontwerp- en bouwproces voor zijn rekening wil nemen. Soms wordt dan ook gevraagd om het meerjarig onderhoud van het project mee te nemen in de aanbieding. Met deze aanpak treedt Ko Hartog in toenemende mate op als maincontractor of consortiumpartner. Dat betekent dat wij (mede)verantwoordelijkheid zijn voor het eindresultaat. Vooral in complexe projecten met een krappe doorlooptijd wordt de meerwaarde van deze constructie zichtbaar. Of het nu gaat om het realiseren van verlichtingstechnische projecten of het aanpakken van complete verkeerskruispunten, met de Design- en Constructmethode zorgen we voor tijdwinst en lagere kosten.

Het grote verschil met de traditionele methode is dat de betrokken partijen al in een vroeg stadium samenwerken en via korte lijnen communiceren. Zo zitten bij de Design & Construct-methode onze werkvoorbereider en uitvoerder in de ontwerpfase al bij elkaar aan tafel. Dit ‘constructieve’ overleg levert vaak hele praktische oplossingen op, die leiden tot aanzienlijke besparingen op tijd en kosten.

Ook rekent onze calculator direct vanaf de ontwerpfase mee. Hij kent de actuele marktprijzen van verschillende constructies en materialen. Wanneer de in eerste instantie gekozen constructie te duur blijkt, zoekt hij tijdig naar een alternatieve oplossing. Een dergelijke aanpassing is bij de traditionele ontwerpmethode vaak niet meer mogelijk.

Ko Hartog voert D&C projecten uit voor:

  • (Dynamische) openbare verlichting
  • (Dynamische/intelligente) verkeersregelinstallaties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatienummer 072 535 35 55 of via onderstaand contactformulier. Gespecificeerde aanvragen kunt u opsturen naar onze afdeling calculatie.

Reacties zijn gesloten.