Engineering

Openbare verlichting speelt in Nederland een belangrijke rol in een veilige en leefbare wereld. Het ontwerpen en beheren van goede openbare verlichtingsinstallaties is echter een specialistisch vak. Een specialisme dat vraagt om kennis, ervaring en een eigen visie op kwaliteit, duurzaamheid en energiebesparing.

Ko Hartog heeft een team specialisten van gedreven professionals met een technische achtergrond met meer 60 jaar ervaring op het gebied van openbare en terreinverlichting. Onze afdeling CAD/Engineering voorziet in de volgende engineeringsbehoefte:

– Het engineeren van ontwerptekeningen voor openbare- en terreinverlichting in Autocad.
– Het engineeren van complete installaties voor openbare verlichting en verkeerslichtregelingen.
– Het vervaardigen van licht- en kabelberekeningen.
– Het opnemen, verwerken en intekenen revisiegegevens.
– Het uitvoeren van onderzoek naar lichthinder in woonwijken en bij sportaccommodaties.
– Het uitvoeren van praktijkmetingen ter toetsing van berekende resultaten.
– Het digitaliseren van tekeningen.
– Het digitaal (3D) inmeten van revisiegegevens via GPS t.b.v. het Kadaster (Wet WION).

Foto GPS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatienummer 072 535 35 55 of via onderstaand contactformulier. Gespecificeerde aanvragen kunt u opsturen naar onze afdeling calculatie.

Reacties zijn gesloten.