Eindhoven proeftuin slimme openbare verlichting

Eindhoven – Verlichting in de openbare ruimte op dusdanig vernieuwende wijze inzetten, dat het bijdraagt aan de kwaliteit van leven in de stad. Dat is de ambitie die de gemeente Eindhoven voor ogen heeft met de bestuurlijk vastgestelde ‘Visie en Roadmap Stedelijke Verlichting Eindhoven 2030’. Het gemeentebestuur gaat daarvoor op zoek naar partners die de komende jaren de stad als proeftuin willen inzetten voor slimme lichttoepassingen. De eerste stap hiervoor wordt momenteel gezet: het organiseren van een marktconsultatie. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich tot en met 26 april 2013 melden bij de gemeente.

Eindhoven wordt gezien als voorloper in Europa op het gebied van slimme verlichting, zo blijkt uit het recent verschenen rapport ‘Lighting the Cities’ (Europese Commissie). De stad wil deze positie graag verder uitbouwen, met name als het gaat om openbare verlichting. Enkele toepassingen zijn al in meer of mindere mate in ontwikkeling. Zo loopt in het uitgaansgebied Stratumseind een experiment om te bekijken op welke wijze licht een positieve bijdrage kan leveren aan de gemoedstoestand van bezoekers. Op het voormalige Philips-complex Strijp S worden de nieuwste technieken op het gebied van licht toegepast en uitgetest.

De gemeente streeft vanuit haar ambitie naar het realiseren van een slim lichtgrid, dat openbare verlichting, duurzaamheidsoplossingen en de (ontwerp)mogelijkheden van de openbare ruimte optimaliseert. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat één of meerdere marktpartijen het slimme lichtgrid realiseren via een zogeheten verdienmodel: vermarkten van (nieuwe) producten en diensten. Daarbij staat continue innovatie centraal, in plaats van het eenmalig neerzetten van een systeem of het leveren van een specifieke dienst. Een ander belangrijk uitgangspunt is, dat bedrijven, kennisinstellingen, overheid én burgers op een interactieve wijze met elkaar samenwerken.

De eerste stap bij het realiseren van de roadmap is het organiseren van een marktconsultatie. Centrale doel daarbij is om te toetsen of het realiseren van een lichtgrid via een verdienmodel op basis van exploitatie van diensten haalbaar is. De selectie van marktpartijen vindt pas later plaats, bij de innovatieve aanbesteding voor het realiseren van de roadmap. Deze aanbesteding is gericht op het realiseren van een slim lichtgrid voor de langere termijn (2030) én het opleveren van een eerste, zichtbaar lichtproject (2014).

Kijk voor meer informatie over de roadmap en de marktconsultatie op: www.eindhoven.nl/slimlicht

 

Reacties zijn gesloten.