Eerste deel Westrandweg (A5) open op 14 december

Het eerste deel van de Westrandweg (A5) bij Amsterdam gaat open voor het verkeer op vrijdag 14 december om 05.00 uur. Dit eerste deel ligt tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting Luvernes.

Directeur-generaal Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers: ‘Vanaf dat moment wordt de bereikbaarheid van het Westelijk Havengebied aanzienlijk verbeterd.’

Rijkswaterstaat zorgt met de aanleg van de Tweede Coentunnel en Westrandweg voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Nadat het laatste deel van de Westrandweg en de Tweede Coentunnel in het voorjaar van 2013 gereed zijn, wordt de bestaande Coentunnel gerenoveerd. In 2014 is het volledige tracé, de Westrandweg én de beide Coentunnels, open voor het verkeer.

De Westrandweg (A5) is een nieuwe rijksweg tussen knooppunt Raasdorp en de A10-West, de Amsterdamse ringweg zuidelijk van de Coentunnel. Bij de aanleg van de nieuwe Westrandweg moest het moerasgebied De Kluut voor een deel ruimte maken voor de weg.

Om dit stukje natuur te compenseren, is er een nieuwe moeraszone aangelegd in de Osdorper Binnenpolder die voldoende ruimte biedt aan flora en fauna. Deze nieuwe zone is een groot afgegraven gebied met stukjes plas en delen drassige grond, dat de grootte heeft van een aantal voetbalvelden. Zo krijgen vogels, kikkers en andere moerasdieren weer een nieuw thuis.

Daarnaast zijn er in de Haarlemmermeer en Osdorper Bovenpolder meerdere faunapassages aangelegd. Een faunapassage is een tunnel, ook wel duiker genoemd, onder de Westrandweg door.

Hierdoor kunnen kikkers, muizen en andere kleine dieren veilig van de ene naar de andere kant. De faunapassages zijn onderdeel van de ecologische hoofdstructuur tussen Hoofddorp en Spaarnwoude. Ook is een ecoduct aangelegd in de lengterichting van de N200.

Bekijk alvast de animatie Westrandweg vanaf Raasdorp richting A8. Deze animatie geeft de situatie in 2014 weer. Het eerste deel, tot aan Luvernus wordt vrijdag 14 december opengesteld voor het verkeer.

Meer informatie over het project Tweede Coentunnel/Westrandweg is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/tweedecoentunnel

Reacties zijn gesloten.