CO2-Prestatieladder voor opdrachtgevers?

Utrecht – Op 5 oktober was er een SKAO bijeenkomst voor opdrachtgevers in de jaarbeurs te Utrecht. Ook de CO2-adviseurs waren hierbij aanwezig. Het was een interessant evenement waarin veel informatie werd gedeeld over de toepassing van de CO2-prestatatieladder bij opdrachtgevers.

Veranderingen in de Aanbestedingswet

Rob Luiten van het CROW heeft eerst de veranderingen in de Aanbestedingswet uitgelegd. In grote lijnen is dat Nederlandse Aanbestedingswet meer in lijn is gebracht met de Europese wet. Er zijn nu duidelijkere definities. Zoals een duidelijk beeld wat een Levenscyclus is. Wat het verschil is tussen een aannemelijke wijziging en wezenlijke wijziging in een aanbesteding. De grootste verandering is nog dat alles onder een EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) wordt geschreven. Daaronder vallen de laagste prijs, laagste kosten op basis van levensduur en beste prijs/kwaliteit verhouding. Bij de levensduur wordt gekeken naar de Total Cost of Ownership (TCO). De hele keten van het product moet dan in kaart zijn gebracht. Met prijs/kwaliteit wordt meer gekeken naar de duurzaamheid van een product. Hier sluit de CO2-Prestatieladder naadloos op aan.

crow-seminar-co2-prestatieladder-15052014-presentatie-brian-heikamp-23-638

CO2-Prestatieladder, opdrachtgevers en de toekomst

De volgende presentatie werd gegeven door Gijs Termeer van de SKAO. Hij gaf een heldere en duidelijke presentatie over de toekomst van de prestatieladder. Hier ging het voornamelijk over de handhaving en controle van projecten met gunningsvoordeel. Zeer interessant.  Bij 17% van alle projecten met gunningsvoordeel wordt duurzaamheid als criteria gebruikt.  De CO2-Prestatieladder heeft hier een groot aandeel in. Inmiddels zijn er meer dan 750 certificaten uitgedeeld. Met onderaannemers erbij gaat het hier bijna om 2500 bedrijven! Ook kwam de toekomst van de ladder ter sprake. Met steeds meer bedrijven op niveau 5 wordt het onderscheid kleiner. De focus komt daarom te liggen op extra criteria. Hierin kunnen partijen per opdracht specifiek verschil maken in CO2-reductie. Betere dossiers met een duidelijkere besparing per project. Dat is het uiteindelijke doel wat bepalend is.

Interessante feitjes

  • Verschillende gemeenten willen de CO2-Prestatieladder meer gaan gebruiken bij aanbestedingen. Ook zijn er provincies zich aan het oriënteren om zich te certificeren.
  • Verschillende overheidsinstanties zijn zich aan het certificeren op de CO2-Prestatieladder. (Prorail, Ministerie van Infra en Milieu, KNVB en ook enkele gemeentes)
  • Er zijn nu 50 opdrachtgevers die actief die de CO2-Prestatieladder gebruiken bij inschrijvingen.
  • Rijkswaterstaat hanteert de CO2-Prestatieladder standaard bij aanbestedingen boven de 1,5 miljoen euro.

Bron: CO2-adviseurs

Reacties zijn gesloten.