CO2-rapportages

Hartog Pilkes heeft voor 2022 haar CO2-reductiedoelstellingen gerealiseerd. De verwachting is dat dit ook voor 2023 gaat gelden. De reductiedoelstellingen zijn gerelateerd aan de omzet, maar ook absoluut gezien is er een dalende trend te zien van de directe uitstoot (gas- en brandstofverbruik) en indirecte uitstoot (stadswarmte en zakelijk gebruik van privéwagens = Business Travel).   

Voortgang en Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie

Onderstaande grafieken geven een beeld van 2012 t/m 2022 en de verwachting van geheel 2023 welke is gebaseerd op de CO2-footprint van de eerste helft van 2023.

In onderstaande grafiek is een dalende trend te zien voor de absolute uitstoot in scope 1 (directe uitstoot); de verwachting is dat deze daling in 2023 enigszins zal voortzetten.

Zowel absoluut als relatief gezien (CO2-uitstoot t.o.v. de omzet) is er een duidelijke dalende trend te zien voor de uitstoot in scope 1,  dit komt (los van de CO2-reductiemaatregelen) voornamelijk door de omzetstijging van de laatste jaren.

Wat betreft Scope 2 + BT (indirecte uitstoot) is een duidelijke dalende trend te zien voor de uitstoot t/m 2016, daarna is er een lichte stijging in de uitstoot geweest, voornamelijk vanwege het gebruik van privéwagens in het zakelijke verkeer. Sinds 2019 lijkt deze uitstoot zich te stabiliseren maar in 2021 is deze toch weer toegenomen vanwege extra indirecte uitstoot door gebruik van stadverwarming (HVC) van de nieuwe vestiging Alkmaar.

Relatief gezien is er een duidelijke dalende trend te zien in de Scope 2 + BT uitstoot, deze is sinds 2014 bijna tot nul gereduceerd.  

Wat betreft het gasverbruik zijn er duidelijk verschillen te zien tussen de onderlinge werklocaties.

Het gasverbruik zou waarschijnlijk in 2023 weer iets kunnen stijgen ten opzichte van 2023, maar dat is nog onduidelijk gezien de weersvoorspellingen. Zowel Drachten, Vijfhuizen als Wierden is er een stijgende trend te zien voor 2023. De flinke daling van het gasgebruik in Utrecht sinds 2015 lijkt zich in 2022 te gaan stabiliseren.

kWh-verbruik

Het totale kWh-verbruik van alle werklocaties is sinds 2021 weer ligt aan het stijgen. Dat is logisch vanwege de vergroening van het wagenpark.

Ondanks dat het elektraverbruik geen CO2-uitstoot meer oplevert vanwege de levering van groene stroom, is het toch interessant om ook naar het elektraverbruik te als zodanig kijken. De verwachting is dat in 2023 is het totale verbruik iets zal stijgen ondanks de stijging in Alkmaar en Drachten en dankDrachten en dankzij de daling in Utrecht.

Reductie in de keten (scope 3)

Door nieuwe innovaties veranderen de technische mogelijkheden op het gebied van energiebesparing in keten tegenwoordig zeer snel, denk aan de ontwikkelingen op het gebied van dimbare verlichting, LED verlichting, CO2-neutrale verlichting, verlichting door middel van zonnecollectoren of verlichting die pas gaat branden als er (weg)gebruikers zijn (bike radar systeem). Dit levert een energiebesparing en is daarmee van groot belang voor onze opdrachtgevers en de reductie in de keten (scope 3).

Hartog Pilkes heeft voor 2025 de reductiedoelstelling bepaald op 10% minder uitstoot in de scope 3-projecten t.o.v. de reductie in 2014. De reductie in 2014 in de projecten was ongeveer 40%, als we 10% meer reduceren in de projecten dan is de CO2-reductie in 2025 in de projecten waarbij wij invloed hebben op de keuze van de soort verlichting 50%.

Mogelijke maatregelen om CO2-uitstoot verder te verminderen

 • Enkel vrachtwagens/busjes  aanschaffen met minimaal euro  VI
 • Onderzoek zonnepanelen en decentrale opslag energie in nieuw pand Alkmaar
 • LED verlichting aanbrengen in alle panden
 • Onderzoek naar langzame vervanging van wagenpark op elektra/waterstof
 • Onderzoek naar emissievrij materieel (groene bus project)
 • Invoeren van een mobiliteitsregeling met verschillende woon/werk vervoersvormen
 • Onderzoeken tanken HVO-brandstoffen bij nieuwe wachtwagens (Hydrotreated Vegetable Oil)
 • Vrachtkraanwagens vervangen voor bestelbuskraanwagens
 • Vrachthoogwerkers vervangen voor bestelbushoogwerkers
 • Bestelbussen vervangen door bestelauto’s
 • Regelmatig controleren van de bandenspanning
 • Sluipverbruiken opsporen en zo veel mogelijk elimineren
 • Monitoren kilometerstanden en brandstofverbruik op kenteken
 • Thuiswerkbeleid opstellen om het woon-werkverkeer van kantoorpersoneel te beperken
 • Luxe wagens op benzine/diesel vervangen door Elektrische / Hybride modellen

Individuele bijdrage van medewerkers

Het personeel van Hartog Pilkes wordt gevraagd om:

 • Privéritten met bedrijfswagens zo veel mogelijk te beperken
 • Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien
 • Het “nieuwe rijden” zo veel mogelijk in praktijk te brengen
 • Bij woon-werk verkeer de bedrijfswagen om te ruilen voor de fiets 
 • Vaker te carpoolen als je samen op hetzelfde project moet werken
 • Tijdens de tankbeurt ook regelmatig de bandenspanning te controleren

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Alkmaar 4-7-2023 – Hartog en Pilkes hebben ook in 2022 haar doelstellingen gerealiseerd op het gebied van CO2-reductie. In 2022 is totaal ruim 73 ton minder CO2 uitgestoten dan in 2021.

De absolute CO2-uitstoot van alle vestigingen Hartog en Pilkes sinds 2012

Relatieve reductie

Relatief gezien (Ton CO2/milj. euro) heeft er in de totale uitstoot een in 2022 een daling plaatsgevonden van ruim 11% ten opzichte van 2021.

De relatieve reductie van de CO2-uitstoot van alle vestigingen van Hartog en Pilkes sinds 2012

Geplande reductie:

De geplande relatieve reductie (50% reductie ten opzichte van 2012) is in 2022 ten opzichte van 2021 10% beter geweest dan gepland.

Het elektraverbruik (totaal en onderverdeeld per vestiging)

Het gasverbruik is in 2021 ten opzichte van 2022 met ruim 1800 m3 gedaald. Dit is mede te danken aan de relatief warme winter van 2022 maar ook aan het efficiënter omgaan met de thermostaten op de vestigingen.

Het gasverbruik sinds 2012

Het dieselverbruik is in 2022 ten opzichte van 2021 met ruim 25.000 liter gedaald ondanks dat de omzet is gestegen. Dit is deels ontstaan doordat er minder kilometers zijn gereden maar ook omdat er in nieuwe wagens/busjes is geïnvesteerd waarbij tevens oude bussen uit de roulatie zijn gehaald.

Het dieselverbruik sinds 2012

Individuele bijdrage van medewerkers

Het personeel van Ko Hartog & Pilkes wordt gevraagd om:

 • Privéritten met bedrijfswagens zo veel mogelijk te beperken
 • Mee te werken aan het onderzoek om rijgedrag te verbeteren
 • Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien
 • Het “nieuwe rijden” zo veel mogelijk in praktijk te brengen
 • Bij woon-werk verkeer bedrijfswagen om te ruilen voor de fiets 
 • Vaker te carpoolen als je samen op hetzelfde project moet werken

Heb je zelf ook ideeën hoe wij de CO2-uitstoot verder kunnen reduceren?

Mail ons dan via info@hartog-pilkes.nl.

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag via de contactpagina op www.hartog-pilkes.nl.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Realisatie en voortgang CO2-reductie Ko Hartog Elektrotechniek BV & Pilkes Verlichting BV                                

Alkmaar 7-12-2022 – Zowel Pilkes Verlichting als Ko Hartog Elektrotechniek voeren sinds 2013 een (onafhankelijk) beleid op CO2-reductie. Beide bedrijven deden dat sinds 2017 op de hoogste trede niveau 5 maar daar is Ko Hartog sinds 2019 weer vanaf gestapt door weer naar trede 3 te gaan. Inmiddels is er een gezamenlijk CO2-beleid opgesteld voor beide bedrijven op trede 5. Inmiddels is vastgesteld dat zowel Pilkes als Ko Hartog voor het jaar 2021 haar reductiedoelstellingen hebben gerealiseerd.

Voortgang en Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie

Onderstaande grafieken geven een beeld van 2012 t/m 2021 en de verwachting van geheel 2022 welke is gebaseerd op de footprint van de eerste helft van 2022.

In onderstaande grafiek is een dalende trend te zien voor de absolute uitstoot in scope 1 (directe uitstoot van het wagenpark en de bedrijfspanden); de verwachting is dat deze daling in 2022 enigszins zal stabiliseren.

Ook relatief gezien (CO2-uitstoot t.o.v. de omzet) is er een duidelijke dalende trend te zien voor de uitstoot in scope 1,  dit komt (los van de CO2-reductiemaatregelen) voornamelijk door de grote omzetstijging van de laatste jaren. De reden is dat de bedrijfsomvang flink groter is dan in 2012 en dit een eerlijker beeld geeft van de reductie.

Wat betreft Scope 2 + BT (indirecte uitstoot van de panden en zakelijk verkeer) is een duidelijke dalende trend te zien voor de uitstoot t/m 2016, daarna is er een lichte stijging in de uitstoot, voornamelijk vanwege het gebruik van privéwagens in het zakelijke verkeer. Sinds 2019 lijkt deze uitstoot te stabiliseren maar in 2021 is deze toch weer toegenomen vanwege extra indirecte uitstoot door de stadverwarming van de nieuwe vestiging Alkmaar. Relatief gezien is er een duidelijke dalende trend te zien in de Scope 2 + BT uitstoot, deze is sinds 2014 bijna tot nul gereduceerd.  

CO2-Reductiedoelstelling Pilkes & Hartog

Wat de scope 1 reductiedoelstelling (5% relatieve reductie in 2023 ten opzichte van 2021 voor scope 1) ziet het er naar uit dat de doelstelling ruimschoots gehaald gaat worden. Wat de indirecte reductiedoelstelling betreft (3% relatieve reductie in 2023 ten opzichte van 2021 voor scope 1) ziet het er naar uit dat ook deze doelstelling gehaald gaat worden.

Gasverbruik Pilkes & Ko Hartog

Het totale gasverbruik van alle werklocaties is sinds 2012 met 53% gedaald.

Wat betreft het gasverbruik zijn er duidelijk verschillen te zien tussen de onderlinge werklocaties.

Het gasverbruik zou waarschijnlijk in 2022 weer iets kunnen stijgen ten opzichte van 2021, maar dat is nog onduidelijk gezien de weersvoorspellingen. Drachten lijkt weer licht te stijgen en het gasverbruik in Vijfhuizen is verder afgenomen. De flinke daling van het gasgebruik in Utrecht sinds 2015 lijkt zich in 2022 te gaan stabiliseren.

kWh-verbruik

Het totale kWh-verbruik van alle werklocaties is sinds 2012 met 21% gedaald.

Ondanks dat het elektraverbruik geen CO2-uitstoot meer oplevert, is het toch interessant om ook naar het elektraverbruik te als zodanig kijken. In 2021 is het totale verbruik licht gestegen van 19.2001 kWh naar 22.4168 kWh ten opzichte van 2020 ondanks dat het verbruik in Alkmaar behoorlijk is gestegen. Daarentegen lijkt het kWh-verbruik in Stompetoren zich sinds 2019 te stabiliseren. Utrecht is behoorlijk gestegen sinds daar een elektrische auto opgeladen wordt.

De verwachting is dat het stroomverbruik in 2023 nog meer zal stijgen vanwege de extra aangelegde laadpalen op de hoofdvestiging. Meer laadpalen zullen er in Alkmaar waarschijnlijk (nog) niet komen vanwege de capaciteitsproblemen op het stroomnet van de vestiging vanwege het capaciteitsprobleem van netbeheerder Liander in de Boekelermeer. Gezien de geplande verhuizing medio 2023 van Stompetoren naar Alkmaar zal er meer elektriciteit verbruikt gaan worden in Alkmaar en steeds minder in Stompetoren.

Reductie in de keten (scope 3)

Door nieuwe innovaties veranderen de technische mogelijkheden op het gebied van energiebesparing in keten tegenwoordig zeer snel, denk aan de ontwikkelingen op het gebied van dimbare verlichting, LED verlichting, CO2-neutrale verlichting, verlichting door middel van zonnecollectoren of verlichting die pas gaat branden als er (weg)gebruikers zijn (bike radar systeem). Ko Hartog Elektrotechniek en Pilkes Verlichting BV zijn hierin specialist en daarom van grote toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers.

Pilkes Verlichting heeft voor 2025 de reductiedoelstelling bepaald op 10% minder uitstoot in de scope 3-projecten t.o.v. de reductie in 2014. De reductie in 2014 in de projecten was ongeveer 40%, als we 10% meer reduceren in de projecten dan is de CO2-reductie in 2025 in de projecten waarbij wij invloed hebben op de keuze van de soort verlichting 50%.

Voortgang in project met gunningsvoordeel (Utrecht)

In de tweede helft van 2018 is aan Pilkes Verlichting BV de Raamovereenkomst Openbare Verlichting 2018 gegund. Dit project is gegund met gunningsvoordeel voor de CO2-Presatieladder. Daarom moeten er ook  doelstellingen voor het project van de Gemeente Utrecht met gunningsvoordeel op basis van de CO2-prestatieladder zijn gelijk aan de doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen die op het hele bedrijf of specifiek op de vestiging Utrecht van toepassing zijn. Er is voor de vestiging Utrecht  geen projectspecifieke CO2-footprint gemaakt op basis van verbruiken binnen het project. Dit inzicht verkrijgen kost veel moeite en levert maar een beperkte bijdrage aan het reduceren van CO2. Er is voldoende inzicht in de energiestromen binnen het project om nuttige CO2-reductiemaatregelen te nemen.

CO2-uitstoot van dit project in 2021 is te berekenen door het percentage omzet te berekenen dat besteed wordt aan het project. Dit betreft 49,2% van 114,67 ton = 56,42 ton.

Voortgang CO2-reductiemaatregelen

Ondanks dat Ko Hartog en Pilkes in het verleden verschillende maatregelen hebben genomen, zijn er ook maatregegelen die voor beide bedrijven genomen zijn. Ook zijn inmiddels de meeste maatregelen gelijk getrokken vanwege het gezamenlijke CO2-beleid. Het betreft de volgende maatregelen:

 • Enkel vrachtwagens aanschaffen met euro  VI
 • Onderzoek naar langzame vervanging van wagenpark op elektra/waterstof
 • Onderzoek naar emissievrij materieel (groene bus project)
 • Onderzoeken tanken HVO-brandstoffen (Hydrotreated Vegetable Oil)
 • Vrachtkraanwagens vervangen voor bestelbuskraanwagens
 • Vrachthoogwerkers vervangen voor bestelbushoogwerkers
 • Regelmatig controleren van de bandenspanning
 • Sluipverbruiken opsporen en zo veel mogelijk elimineren
 • Monitoren kilometerstanden en brandstofverbruik op kenteken

Dit jaar zijn er twee Euro VI kraanwagens aangeschaft en twee Euro 6 hybride hoogwerkers. Ook is er geïnvesteerd in elektrische trilstampers en zijn er laadpalen geplaatst op de vestiging Alkmaar en Stompetoren. Ook rijdt er naast de vestiging Utrecht nu ook een elektrische auto in Drachten en Alkmaar.

Individuele bijdrage van medewerkers

Het personeel van Ko Hartog & Pilkes wordt gevraagd om:

 • Privéritten met bedrijfswagens zo veel mogelijk te beperken
 • Mee te werken aan het onderzoek om rijgedrag te verbeteren
 • Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien
 • Het “nieuwe rijden” zo veel mogelijk in praktijk te brengen
 • Bij woon-werk verkeer bedrijfswagen om te ruilen voor de fiets 
 • Vaker te carpoolen als je samen op hetzelfde project moet werken

Heb je zelf ook ideeën hoe wij de CO2-uitstoot verder kunnen reduceren?

Mail ons dan via bedrijfsburo@kohartogelektro.nl of CO2-reductie@pilkes.nl

Ko Hartog reduceert in 2021 het gasverbruik met 50%

Alkmaar – 17 maart 2022. Ko Hartog heeft ook in 2021 haar doelstellingen gerealiseerd op het gebied van CO2-reductie. Interessant om te weten is ook dat er als gevolg van de verhuizing van Heiloo naar Alkmaar ruim 50% minder gas is verbruikt. Daarentegen is er wel meer elektra verbruikt als gevolg van dit verminderde gasverbruik.  Omdat  dit 100% groene stroom betreft is er in 2021 totaal ruim 12 ton minder CO2 uitgestoten dan in 2020.

De CO2-uitstoot van alle vestigingen sinds 2012 totaal en gerelateerd aan de omzet

Het gasverbruik

Het gasverbruik in 2021 is van 11.049 m3naar 5.396 m3 (ruim 50%)  gedaald ten opzichte van 2020, ondanks dat het gasverbruik in Drachten en Wierden licht is gestegen en het gasverbruik in Vijfhuizen vrijwel gelijk is gebleven. Dit is voornamelijk het gevolg geweest van de verhuizing van de hoofdvestiging van Heiloo naar Alkmaar waar op restwarmte van de huisvuilcentrale gestookt wordt.

Het gasverbruik (totaal en onderverdeeld per vestiging)

Elektraverbruik:

Ondanks dat het elektraverbruik geen CO2-uitstoot meer oplevert, is het toch interessant om ook naar het elektraverbruik te als zodanig kijken. In 2021 is het totale verbruik gestegen van 38.988 kWh naar 66.181 kWh ondanks dat het verbruik in Wierden is gedaald en het verbruik in Drachten en Vijfhuizen licht is gestegen. De oorzaak van deze grote stijging is (eveneens) de verhuizing van de hoofdvestiging van Heiloo naar Alkmaar waarbij het duurzaam gebouwde pand weliswaar op restwarmte van de huisvuilcentrale stookt maar daarentegen wel extra stroom verbruikt. De pompen van de vloerverwarming en de grote airco’s zijn namelijk grote stroomverbruikers. De verwachting is dat het stroomverbruik in 2022 nog meer zal stijgen vanwege de aangelegde laadpalen op de hoofdvestiging. Deze laadpalen zijn nog niet volledig aangesloten op het stroomnet van de vestiging vanwege het capaciteitsprobleem van netbeheerder Liander in de Boekelermeer. De hoofaansluiting dient hiervoor namelijk verzwaard te worden van 3 x 35A naar 3 x 80A. Door de grote toename van het aantal zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en laadpalen in de regio kunnen zij de vraag naar stroom niet altijd meer aan. Het stroomnet raakt op steeds meer plekken vol en het aantal aanvragen voor aanpassingen aan de energieaansluiting neemt enorm toe. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan technisch personeel bij Liander.

De aanleg van zonnepanelen zou het netto stroomverbruik van deze vestiging echter weer aanzienlijk kunnen compenseren.  Deze actie is opgenomen in de maatregelenlijst.

Het elektraverbruik (totaal en onderverdeeld per vestiging)

Brandstofverbruik wagenpark:

Het grootse CO2 -uitstoot wordt nog steeds veroorzaakt door het brandstofverbruik van het wagenpark.  Gezamenlijk is er in 2021 1.173 liter minder getankt maar daarentegen zijn er in 2021 ook 20.530 minder kilometers gereden. Het gemiddelde verbruik aan diesel overigens wel weer gedaald van 12,29 naar 10,98 per 100 km.

Het dieselverbruik totaal in liters en totaal per 100 km

Brandstofanalyse

De categorieën bussen met opbouw, bestelwagens en vrachtwagens deden het qua verbruik in 2021 beter dan 2020. Daarentegen is de categorie “bussen” licht gestegen in verbruik. De categorie “bussen” heeft met 48% het grootste aandeel CO2-uitstoot van het wagenpark. In deze categorie zijn de verschillen soms groot. Dit heeft te maken met het rijgedrag van sommige monteurs, maar ook met wat er door bepaalde bussen getrokken wordt aan type aanhangers.  De grootste winst in CO2-reductie is te behalen bij de categorie vrachtwagens en bussen. De verwachting is dat met de komst van een nieuwe Euro 6 hoogwerker het gemiddelde brandstofverbruik verder zal dalen. Het rijden op HVO diesel zal ook de CO2-uitstoot verder verlagen.

Euro 6 logo

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-prestatieladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Alkmaar – 15-12-2021 – Ko Hartog Elektrotechniek BV wil energie besparen en minder CO2 uitstoten  door toedoen van haar eigen bedrijfsactiviteiten.  Daarom wordt er ieder half jaar een CO2-footprint opgesteld volgens de eisen uit het GHG Protocol.  Deze footprint wordt halfjaarlijks gepresenteerd aan de eigen medewerkers en gepubliceerd op de website www.kohartog.com. Ook worden de medewerkers gevraagd om actief mee te denken over de mogelijkheden tot het reduceren van het energieverbruik.  

 


Hierboven is de grafiek te zien van de footprint van 2020. Ko Hartog Elektrotechniek B.V. had in 2020 een totale CO2 uitstoot van 408 ton CO2. Hiervan werd 405 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1) en 3 ton CO2 door indirecte AGHG-emissies (Scope 2 + Business Travel).

De 80% grootste Emissiestromen in 2020 van Ko Hartog zijn:
• Brandstofverbruik wagenpark:       92%
• Gasverbruik:                                5%

CO2-reductiedoelstellingen

Om de uitstoot te reduceren zijn er voor scope 1 en 2  de volgende CO2 reductiedoelstelling opgesteld.

Scope 1, 2 en Business Travel doelstelling

Ko Hartog Elektrotechniek Ko Hartog Elektrotechniek wil in 2023 ten opzichte van 2020 4%  minder CO2 per Euro uitstoten.

Scope 1 doelstelling Ko Hartog Elektrotechniek

Ko Hartog Elektrotechniek wil in 2023 ten opzichte van 2020 5%  minder CO2 per Euro uitstoten.

Scope 2 + BT doelstelling Ko Hartog Elektrotechniek

Ko Hartog Elektrotechniek wil in 2023 ten opzichte van 2020 3% minder CO2 per Euro uitstoten.

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 en alles bij elkaar zijn de doelstellingen voor 2023 als volgt ten opzichte van het referentiejaar 2012:

Scope 1, 2 + BT    : 50% reductie (CO2/Euro) in 2023 ten opzichte van 2012
Scope 1                 : 45% reductie (CO2/Euro) in 2023 ten opzichte van 2012
Scope 2 + BT         : 95% reductie (CO2/Euro) in 2023 ten opzichte van 2012

CO2-reductiemaatregelen

Om deze doelstellingen te realiseren zijn (en worden) de volgende maatregelen gepland:
• Onderzoek Zonnepanelen en decentrale opslag energie in nieuw pand Alkmaar
• Luxe wagens op diesel vervangen door luxe wagens op benzine, hybride of elektrisch
• Vrachtkraanwagens vervangen voor bestelbuskraanwagens
• Vrachthoogwerkers vervangen voor bestelbushoogwerkers
• Bestelbussen vervangen door bestelauto’s
• LED verlichting aanbrengen in vestiging Wierden/Vijfhuizen
• Afstoten van oude (milieu onvriendelijke) wagens met fijnstoftoeslag
• Heftruck op elektra in plaats van op gas (Wierden)
• Onderzoek naar langzame vervanging van wagenpark op elektra/waterstof
• Onderzoek naar langzame vervanging van materieel op elektra
• Invoeren van een mobiliteitsregeling met verschillende woon/werk vervoersvormen
• Onderzoeken tanken HVO-brandstoffen (Hydrotreated Vegetable Oil)

Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie

Onderstaande grafieken geven een beeld van 2012 t/m 2020 en de verwachting van 2021 welke is gebaseerd op de footprint van de eerste helft van 2021. In onderstaande grafiek is een stijgende trend te zien voor de uitstoot in scope 1; de verwachting is dat deze stijging in 2021 enigszins zal stabiliseren. Relatief gezien (CO2-uitstoot t.o.v. de omzet) is er een duidelijke dalende trend te zien voor de uitstoot in scope 1,  dit komt (los van de CO2-reductiemaatregelen) voornamelijk door de grote omzetstijging van de laatste jaren. De reden is dat de bedrijfsomvang flink groter is dan in 2012 en dit een eerlijker beeld geeft van de reductie.  Wat betreft Scope 2 + Business Travel (BT)  is een duidelijke dalende trend te zien voor de uitstoot t/m 2016, daarna is er een lichte stijging in de uitstoot, voornamelijk vanwege het gebruik van privéwagens in het zakelijke verkeer. Sinds 2019 lijkt deze uitstoot te stabiliseren ondanks dat er in 2021 sprake is van extra indirecte uitstoot door vanwege de stadverwarming van de nieuwe vestiging Alkmaar.

Relatief gezien is er een duidelijke dalende trend te zien in de Scope 2 + BT uitstoot, deze is sinds 2014 bijna tot nul
gereduceerd.


    

Voortgang / Trend op basis van Footprint 2020-H1

Op basis van de footprint gegevens van het eerste halfjaar van 2021 zijn de gegevens voor geheel 2021 ingeschat. Wat de reductiedoelstelling voor scope 1 betreft (5% relatieve reductie in 2023 ten opzichte van 2020) ziet het er naar uit dat de doelstelling niet gehaald gaat worden. Wat betreft de reductiedoelstelling voor scope 2 (3% relatieve reductie in 2023 ten opzichte van 2020)  ziet het er naar uit dat de doelstelling gehaald gaat worden.     

Verdubbeling kWh-verbruik hoofdvestiging Wat betreft het kWh-verbruik zien we ook een duidelijke trend. Sinds het hoofdkantoor van Heiloo (op gas aangesloten) naar Alkmaar (op warmtenet aangesloten) is verhuisd zien we sinds 2020 een verdubbeling van het kWh-verbruik. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de airco’s die begin 2021 als verwarming hebben gediend toen de aansluiting op het warmtenet nog niet goed functioneerde. Ook verbruiken de warmtepompen van de vloerverwarming een aanzienlijke hoeveelheid energie. Ondanks dat ook Alkmaar groene stroom verbruikt is dit wel een belangrijk punt van aandacht.  

 

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag via de contactpagina op www.kohartog.com.

We kijken uit naar het nieuwe jaar 2022 waarin we (helaas) ook de ontwikkelingen van het coronavirus blijven volgen. Waarschijnlijk zal ook de nieuwe variant een zekere impact op onze bedrijfsvoering hebben waarvan we de gevolgen nu nog niet kunnen overzien.

In verband met de kerstperiode zijn wij van 24 december 2021 t/m 9 januari 2022 gesloten. Vanaf maandag 10 januari 2022 zijn we u graag weer van dienst. Wij wensen iedereen een gezond en succesvol 2022!            

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ko Hartog realiseert CO2-reductiedoelstelling voor 2020

(40% reductie ton CO2/€ omzet scope 1 & 92% reductie ton CO2/€ omzet scope 2  t.o.v. het basisjaar)

Alkmaar 5-5-2021 – Ko Hartog heeft in 2020 haar doelstellingen gerealiseerd op het gebied van CO2-reductie ondanks dat er in 2020  absoluut gezien 36 ton meer CO2  is uitgestoten dan in 2019.  De verschillen zitten voornamelijk in het verschil in het brandstofverbruik.  In het coronajaar 2020 zijn er ook de nodige veranderingen geweest zoals een verregaande digitalisering van werkprocessen en een verhuizing van het hoofdkantoor waardoor er nieuwe doelstellingen voor 2023 zijn vastgesteld.  

Het gasverbruik

Het gasverbruik in 2020 is totaal met slechts 544 m3 gestegen ten opzichte van 2019.  door de inzet van Vijfhuizen (met gasaansluiting) in 2019, is er vergeleken met 2018 in totaal 331 m3 minder gas verbruikt.   Dit zou betekenen dat er bij de andere werklocaties minder gas verbruikt is. Dit is niet helemaal waar, alleen de werklocatie Heiloo is  gedaald (498 m3), Drachten is vrijwel gelijk gebleven in verbruik gelijk gebleven en Wierden gedaald met 255 m3.

Elektraverbruik:

Ondanks dat het elektraverbruik geen CO2-uitstoot meer oplevert, is het toch interessant om naar het elektraverbruik te kijken. In 2020 is er ondanks de gestegen omzet totaal slechts 104 kWh meer verbruikt dan in 2019. Heiloo en Drachten zijn vrijwel gelijk gebleven in het elektraverbruik, terwijl Vijfhuizen flink gedaald (4066 kWh) is en Wierden flink (1022 kWh) gestegen is. Dit is te verklaren door een verhuizing op 1-4-2019 van Hoofddorp naar Vijfhuizen waar in tegenstelling tot Hoofddorp geen elektrische verwarming wordt gebruikt. De stijging in Wierden is veroorzaakt door een nog onbekende oorzaak.

Brandstofverbruik wagenpark:

Het grootse CO2 uitstoot wordt nog steeds veroorzaakt door het brandstofverbruik benzine en diesel.  Het aantal gereden kilometers van de dieselrijders is ondanks de (gedeeltelijke) lockdown in 2020 met ca. 25.000 km gestegen ten opzichte van 2019. Het dieselverbruik verbruik per 100 km is helaas gestegen.

Analyse dieselverbruik 2020

In deze analyse is ten opzichte van eerdere jaren een categorie voertuigen toegevoegd. Dit betreft de ‘bus met opbouw’. Dit zijn wagens voor een B-rijbewijs maar met een kraan/hoogwerker opbouw. In eerdere jaren werden deze onder de categorie Vrachtwagen geschaard maar voor verdere analyse is dit niet handig, zeker niet omdat er een groot verschil zit in het brandstofverbruik. Met terugwerkende kracht is deze wel in de data sheet aangepast.

Hieronder zijn twee tabellen te zien waarvan tabel 1 de data laat zien over 2020 en tabel 2 de verschillen in gemiddeld verbruik in liters per 100km per voertuig over de verschillende jaren.

Over 2020 zijn er meer liters verbruikt en dus is er ook meer CO2 uitgestoten. Er zijn ook meer kilometers gereden in verband met een stijgende omzet. De beste graadmeter of de uitstoot is verminderd is te kijken naar het gemiddeld verbruik over het hele wagenpark. Vanaf 2017 was er een dalende lijn van 12,79 L/100 km te zien naar 11,21 L/100 km. Echter is in 2020 toch een stijging geweest t.o.v. 2019 van 0,57 L/100km.

Ondanks een daling in de categorie bussen (mede door investering in veel nieuwe bussen) hebben de vrachtwagens en bussen met opbouw een hoger gemiddeld verbruik. Samen zijn deze categorieën goed voor 47% van de uitstoot van het wagenpark. Dit wordt veroorzaakt door de wat verouderde vrachtwagens welke langzaam maar zeker vervangen gaan worden. De daling in het verbruik van de bussen weegt niet op tegen het verbruik van de verouderde vrachtwagens.

Tabel 1: Uitstoot per categorie voertuig (2020)

Tabel 2: Gemiddeld verbruik l/100km per categorie voertuig over 2015 t/m 2020

Conclusie & aanbevelingen

Biodiesel

Er zijn verschillende soorten duurzame dieselbrandstoffen in de markt zoals Blauwe Diesel. Blauwe Diesel valt onder de noemer HVO (Hydrothreated Vegetable Oil) en is fossielvrij en CO2-neutraal. De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is biologisch afbreekbaar. De CO2-uitstoot van pure Blauwe Diesel kan 90% lager zijn dan bij de gangbare diesel. Blauwe Diesel  is er in verschillende mengverhoudingen te verkrijgen. 

 • Aanbeveling: CO2-reductie realiseren door bepaalde (hiervoor geschikte) Euro 5 en Euro 6 vrachtwagens op Blauwe Diesel of andersoortige HVO (100 of 20) brandstof te laten rijden.

Rijgedrag bestuurders

Het rijgedrag van alle bestuurders wordt maandelijks bijgehouden en gedeeld. Het doel is om de resultaten in een wedstrijdvorm te gieten en dat dit als een motivator te gebruiken om zuiniger te gaan rijden. Echter, de software die hiervoor gebruikt wordt met vele verschillende voertuigen niet goed en transparant genoegd en dit eerlijk te houden.

 • Aanbeveling: rijgedragmodule evalueren de volgende stappen, het is wel tijdrovend om het te blijven opstellen.

Overige aanbevelingen:

Investeren in meer energiezuinige en/of emissievrije modellen

Dit punt staat automatisch en continu op de agenda bij alle personen met een beslissings-bevoegdheid tot aanschaf van voertuigen met als doel om uiteindelijk een steeds milieuvriendelijker (zelfs emissieloos) wagenpark te krijgen. Emissieloos elektrisch materieel (aggregaten, trilstampers, minigraafmachines) zijn in opkomst (mede door de huidige stikstofcrisis) maar nog behoorlijk kostbaar om in te investeren.  

Onderzoek groene bus

Door de directeur loopt er een onderzoek naar een groene bus. Dit zou een elektrische bus moeten worden met een volledig pakket aan elektrisch gereedschap en materieel welke op “emissievrije projecten” ingezet kan worden. Het is belangrijk om uit te zoeken of deze bus goed en efficiënt ingezet en gepland kan worden.

Downgraden wagenpark

Door de toevoeging van de categorie ‘bus met opbouw’ is te zien dat er een downgrade gaande is van vrachtwagens (met hoogwerker of autolaadkraan) naar de ‘bus met opbouw’. Deze bussen rijden een stuk zuiniger dan de vrachtwagens. Echter zijn er ook beperkingen aan dit soort wagens i.c.m. het laad- en hijsvermogen. Het is de vraag of deze categorie kan worden uitgebreid dan wel doorgezet kan worden.

Stationair draaien

Naast de maandelijkse rapportage zal er ook meer op de bewustwording richting de bestuurders gestuurd moeten worden. De informatie vanuit de blackboxen zijn niet voldoende om hier wat mee te kunnen. Deze registreren namelijk een rit van het moment van contact aan en uit en niet van motor starten aan en uit. Maar door meer (persoonlijke) aandacht hieraan te schenken zal de  bewustwording verbeterd worden.

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Energiebeleid 2021-2023 Ko Hartog Elektrotechniek BV

Alkmaar 07-12-2020Ko Hartog Elektrotechniek BV wil energie besparen en minder CO2 uitstoten  door toedoen van haar eigen bedrijfsactiviteiten.  Daarom wordt er ieder half jaar een CO2-footprint opgesteld volgens de eisen uit het GHG Protocol.  Deze footprint wordt halfjaarlijks gepresenteerd aan de eigen medewerkers en gepubliceerd op de website www.kohartog.com .  Ook worden de medewerkers gevraagd om actief mee te denken over de mogelijkheden tot het reduceren van het energieverbruik.

Hierboven is de grafiek te zien van de footprint van 2019. Ko Hartog Elektrotechniek B.V. had in 2019 een totale CO2 uitstoot van 368 ton CO2.

De 80% grootste Emissiestromen in 2019 van Ko Hartog zijn:

 • Brandstofverbruik wagenpark:      92%
 • Gasverbruik:                                     5%

CO2-reductiedoelstellingen

Om de uitstoot te reduceren zijn er voor scope 1 en 2  de volgende CO2 reductiedoelstelling opgesteld.

Scope 1 doelstelling Ko Hartog Elektrotechniek B.V.
Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil in 2023 ten opzichte van 2020 5% minder CO2 per Euro uitstoten.
Scope 2 doelstelling Ko Hartog Elektrotechniek B.V.
Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil in 2023 ten opzichte van 2020 3% minder CO2 per Euro uitstoten.

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen voor 2023 als volgt ten opzichte van het referentiejaar 2012:

 • Scope 1: 45% reductie (CO2/Euro) in 2023 ten opzichte van 2012
 • Scope 2: 95% reductie (CO2/Euro) in 2023 ten opzichte van 2012
Business travel
Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil haar CO2-emissie door business travel met 0,5 % reduceren in 2023  ten opzichte van 2020

CO2-reductiemaatregelen

Om deze doelstellingen te realiseren zijn (en worden) de volgende maatregelen gepland:

 • Onderzoek Zonnepanelen en decentrale opslag energie in nieuw pand Alkmaar
 • Rijgedrag communiceren met het personeel
 • Luxe wagens op diesel vervangen door luxe wagens op benzine
 • Brandstofverbruik c.q. rijgedrag bestuurders analyseren met rijgedragmodule
 • Vrachtkraanwagens vervangen voor bestelbuskraanwagens
 • Vrachthoogwerkers vervangen voor bestelbushoogwerkers
 • Bestelbussen vervangen door bestelauto’s
 • LED verlichting aanbrengen in vestiging Wierden
 • LED verlichting aanbrengen in vestiging Vijfhuizen
 • Afstoten van oude (milieu onvriendelijke) wagens met fijnstoftoeslag
 • Busjes vervangen voor bestelwagens
 • Heftruck op elektra in plaats van op gas (Wierden)
 • Onderzoek naar langzame vervanging van wagenpark op elektra/waterstof
 • Onderzoek naar langzame vervanging van materieel op elektra
 • Invoeren van een mobiliteitsregeling met verschillende woon/werk vervoersvormen
 • Onderzoeken tanken HVO-brandstoffen (Hydrotreated Vegetable Oil)

Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie

Wat betreft scope 2 is een duidelijke dalende trend te zien voor de uitstoot t/m 2016, daarna is er een lichte stijging in de uitstoot, voornamelijk vanwege het gebruik van privéwagens in het zakelijke verkeer. Sinds 2019 lijkt deze uitstoot te stabiliseren.

Relatief gezien is er een duidelijke dalende trend te zien in de scope 2 uitstoot, deze is sinds 2014 bijna tot nul gereduceerd.  

Individuele bijdrage

Wij vragen iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten wij ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee, dien deze dan via info@kohartogelektro.nl.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Heiloo – 30-04-2020 – Nog voor het coronatijdperk heeft Ko Hartog in 2019 aanzienlijk minder CO2  is uitgestoten dan in 2018 namelijk  41,87 ton.  De maatregelen om brandstof en aardgas te besparen hebben dus een zeker effect gehad. Het ligt in de lijn met de verwachtingen dat de CO2-doelstellingen voor 2020 ruimschoots gehaald gaan worden.

Verschil CO2-uitstoot 2019 ten opzichte van 2018

Het gasverbruik

Ondanks de stijging van het gasverbruik (1052 m3) door de inzet van Vijfhuizen (met gasaansluiting) in 2019, is er vergeleken met 2018 in totaal 331 m3 minder gas verbruikt.   Dit zou betekenen dat er bij de andere werklocaties minder gas verbruikt is. Dit is niet helemaal waar, alleen op het hoofdkantoor in Heiloo is het gasverbruik gedaald (498 m3).  Drachten is vrijwel gelijk gebleven in gasverbruik en Wierden gedaald met 255 m3.

Elektraverbruik:

Ondanks dat het elektraverbruik geen CO2-uitstoot meer oplevert, is het interessant om naar het elektraverbruik te kijken. In 2019 is er totaal  5.000 minder kWh verbruikt. Het grootste aandeel (4.500 kWh) zit in Hoofddorp wat wordt veroorzaakt door de verhuizing naar Vijfhuizen waar gas wordt verbruikt voor de verwarming in plaats van elektra. Heiloo is qua verbruik 600 kWh gedaald en Drachten 300 kWh. Wierden is daarentegen flink gestegen in elektraverbruik met 550 kWh.

Brandstofverbruik wagenpark:

De grootse CO2 reductie is veroorzaakt door het lagere brandstofverbruik van benzine en diesel (van  116.280 naar 104.059 liter)  ondanks dat het aantal gereden kilometers nagenoeg hetzelfde is gebleven.

Met name in de groep vrachtwagens is er aanzienlijk zuiniger gereden.  Verder is ook te zien dat er een verschuiving is ontstaan in de uitstoot van personenwagens op diesel naar personenwagens op benzine. Of dit achteraf een beter brandstofgebruik oplevert zal moeten blijken uit nader onderzoek.

Uitstoot per type wagen

Uit onderstaande tabel  kan worden opgemaakt dat de groep vrachtwagens de grootste vervuilers zijn binnen het wagenpark van Ko Hartog. Dit kun je zien aan de gemiddelde CO2 uitstoot kg/100km en het gemiddeld verbruik L/100km. Bij beiden zijn de waarden van de groep vrachtwagens ruimschoots hoger ten opzichte van de bussen en bestelwagens.

De groep die het meeste CO2 uitstoot in aantal veroorzaakt zijn de bussen met 162 ton. Dit is tevens ook de grootste groep met 26 voertuigen. Deze bussen zijn na de vrachtwagens de grootste vervuilers per kg/100km en verbruik L/100km. Reden hiervoor is dat deze bussen vaak zwaarder beladen zijn, vaak een aanhanger meenemen en een zwaardere motor hebben dan bijvoorbeeld de bestelwagens en luxe wagens. 

Tabel 1: Uitstoot per type auto (2019)

Analyse 2019 t.o.v. 2018

Ten opzicht van de energiebeoordeling van 2018 kan voor 2019 worden gesteld dat:

 1. De totale CO2 uitstoot van het wagenpark (zonder aggregaat) is gedaald met 33 ton.
 2. De CO2 uitstoot (zonder aggregaat) per 100 km is gedaald met 3 ton.
 3. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens (exclusief aggregaat) is gedaald van  12,54 naar  11,21.
 4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is gedaald met 3.78 liter/ 100 km.
 5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is gedaald met 1.22 liter / 100 km.
 6. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is gedaald met 0.48 liter/100 km.
 7. Het totale verbruik van diesel en benzine (incl. aggregaat) is afgenomen met 12.577 liter, terwijl het aantal verreden kilometers slechts is afgenomen met 665 km. Ook het brandstofverbruik van de aggregaten is van 3175 liter naar 2819 liter afgenomen.
 8. Het wagenpark is in 2019 in totaliteit afgenomen van met 2 wagens.

Conclusie & aanbevelingen

Reden voor de flinke brandstofdaling in 2019 is dat met name in de groep vrachtwagens en busjes flink geïnvesteerd is in nieuw materieel dat zuiniger rijdt (Euro 6).  Ook andere groepen zoals bestelwagens en luxe wagens hebben een lager verbruik omdat enkele voertuigen in deze categorie zijn vervangen. Verder zijn er enkele luxe dieselwagens vervangen door luxe benzinewagens. De volgende aanbevelingen zijn gedaan worden om het verbruik nog verder te verlagen:

Investeren in meer energiezuinige en/of emissievrije modellen

Dit punt staat automatisch en continu op de agenda bij alle personen met een beslissingsbevoegdheid tot aanschaf van voertuigen met als doel om uiteindelijk een steeds milieuvriendelijker wagenpark te krijgen. Emissievrij materieel (aggregaten, trilstampers, minigraafmachines) zijn ook in opkomst en ook daarin zal (mede door de huidige stikstofcrisis) ook in geïnvesteerd moeten worden. 

Rijgedrag bestuurders

Een andere manier om tot meer CO2 reductie te komen is om het rijgedrag van bestuurders te verbeteren. Bekend is dat met milieuvriendelijker rijden aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden. Begin 2020 is er daarom gestart met het monitoren van rijgedrag. De testresultaten van het eerste kwartaal 2020 zullen nog geïnventariseerd en geanalyseerd worden. Middels een rijgedragwedstrijd zal het verbeteren van het rijgedrag gestimuleerd worden.

Stationair draaien

Tijdens de testfase van het monitoren van rijgedrag is gebleken dat sommige wagens lang stationair draaien. Het is normaal dat de motoren van confessionele (niet hybride) hoogwerkers en kraanwagens stationair blijven draaien. Stationair draaien kost relatief veel brandstof en zorgt voor onnodige slijtage. Door het rapporteren van de rijgedrag cijfers ontstaat er een zekere bewustwording bij het personeel. 

Samen werken aan CO2-reductie Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Heiloo 22-10-2019 Ko Hartog Elektrotechniek BV wil energie besparen en minder CO2 uitstoten  door toedoen van haar eigen bedrijfsactiviteiten.  Daarom wordt er ieder half jaar een CO2-footprint opgesteld volgens de eisen uit het GHG Protocol.  Deze footprint wordt halfjaarlijks gepresenteerd aan de eigen medewerkers en gepubliceerd op de website www.kohartog.com .  Ook worden de medewerkers gevraagd om actief mee te denken over de mogelijkheden tot het reduceren van het energieverbruik.

Hierboven is de grafiek te zien van de footprint van 2018. Ko Hartog Elektrotechniek B.V. had in 2018 een totale CO2 uitstoot van 411 ton CO2.

De 80% grootste Emissiestromen in 2018 van Ko Hartog zijn:

 • Brandstofverbruik wagenpark:       95%
 • Gasverbruik:                                         5%

Op basis van de huidige prognose is er een daling  van de CO2 uitstoot van circa 14 ton in 2019 te verwachten ten opzichte van het basisjaar 2012.  Ten opzichte van 2018 is in 2019 een daling van 22  ton CO2 te verwachten wat wordt veroorzaakt een lager brandstofgebruik van nieuwe bedrijfswagens.

CO2-reductiedoelstellingen

Om de uitstoot te reduceren zijn er voor scope 1 en 2  de volgende CO2 reductiedoelstelling opgesteld.

Scope 1 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV
Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 40 % minder CO2 / Euro omzet uitstoten in haar scope 1 emissies.
Scope 2 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV
Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 92 % minder CO2 / Euro omzet minder CO2 uitstoten.

CO2-reductiemaatregelen

Om deze doelstellingen te realiseren zijn (en worden) de volgende maatregelen gepland:

 • Onderzoek zonnepanelen en decentrale opslag energie
 • Slimme gas- en kWh-meter aanschaffen voor Vijfhuizen
 • Vrachtwagen slijpcombinatie vervangen door een bus met aanhanger(slijp)combinatie
 • Luxe wagens op diesel vervangen door luxe wagens op benzine
 • Investering in CO2-vriendelijk wagenpark, afstoten oude (milieu onvriendelijke) wagens
 • Vrachtkraanwagens vervangen voor bestelbuskraanwagens
 • Vrachthoogwerkers vervangen voor bestelbushoogwerkers
 • Bestelbussen vervangen door bestelauto’s
 • LED verlichting aanbrengen in vestiging Wierden
 • LED verlichting aanbrengen in vestiging Vijfhuizen
 • Halfjaarlijks controleren van de bandenspanning
 • Heftruck op elektra in plaats van op gas (Wierden)
 • Onderzoek naar langzame vervanging van wagenpark op elektra/waterstof
 • Onderzoek naar langzame vervanging van materieel op elektra (elektrische trilstamper)

Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie

In onderstaande grafiek is een stijgende trend te zien voor de uitstoot in scope 1; de verwachting is dat deze stijging in 2019 enigszins zal stabiliseren. Afgezet tegen de omzet is er daarentegen een duidelijke dalende trend te zien voor de uitstoot in scope 1 (directe uitstoot),  dit komt (los van de CO2-reductiemaatregelen) voornamelijk door de grote omzetstijging van de laatste jaren.

Wat betreft scope 2 (indirecte uitstoot)  is een duidelijke dalende trend te zien voor de uitstoot t/m 2016, daarna is er een lichte stijging in de uitstoot, voornamelijk vanwege het gebruik van privéwagens in het zakelijke verkeer.

Individuele bijdrage

Wij vragen iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten wij ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee, dien deze dan in via de contactpagina van www.kohartog.com.   

Ko Hartog realiseert een dalende relatieve CO2-uitstoot

Heiloo – 20-05-2019. Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren.  Sinds 2014 beschikte Ko Hartog  over het hoogste niveau 5  CO2-prestatieladder certificaat om ook CO2  in de keten te kunnen reduceren. Helaas bleek de ambitie om als Ko Hartog ook een CO2 reducerende rol te spelen in de keten iets te hoog gegrepen; Ko Hartog kon als kleine speler in de markt te weinig doen op grote opdrachtgevers en leveranciers te beïnvloeden. Daarom is eind 2018 besloten om terug te gaan naar ambitieniveau 3 op de  CO2-Prestatieladder.  Dankzij de ingezette maatregelen is er sinds 2017 een daling vastgesteld van 3,97 % aan relatieve CO2-uitstoot aan directe en indirecte uitstoot.

Brandstofverbruik

Omdat brandstofverbruik de grootste CO2 uitstoot veroorzaakt bij Ko Hartog, wil Ko Hartog brandstof besparen en daarmee CO2 uitstoot  verminderen. Om te kijken wat het brandstofverbruik is wordt er jaarlijks een onderzoek gedaan naar het brandstofverbruik. Uit onderstaande tabel  over 2018 kan worden opgemaakt dat de groep vrachtwagens nog steeds de grootste vervuilers is binnen het wagenpark van Ko Hartog. Dit is te zien aan de gemiddelde CO2 uitstoot kg/100km en het gemiddeld verbruik L/100km. Bij beiden zijn de waarden van de groep vrachtwagens ruimschoots hoger ten opzichte van de bussen en bestelwagens.

De groep die het meeste CO2 uitstoot in aantal veroorzaakt zijn de bussen met 162 ton. Dit is tevens ook de grootste groep met 26 voertuigen. Deze bussen zijn na de vrachtwagens de grootste vervuilers per kg/100km en verbruik L/100km. Reden hiervoor is dat deze bussen vaak zwaarder beladen zijn, vaak een aanhanger meenemen en een zwaardere motor hebben dan bijvoorbeeld de bestelwagens en luxe wagens. 

 

Type

Aantal

Verbruik (liters)

CO2  uitstoot (ton)

Verreden

kilometers

Gemiddelde CO2 uitstoot kg/100km

Gemiddeld verbruik L/100km

Type

Aantal

Verbruik (ltr)

CO2 uitstoot (ton)

Verreden KM

 Gemiddelde uitstoot C02 kg/100km

 Gemiddelde verbruik/100km

Vrachtwagen

12

40007

129

154144

85

26,46

Bus

26

50100

162

415409

40

12,37

Bestelwagen

7

12517

40

142522

27

8,50

Luxe Wagen (Benzine)

3

2421

7

34149

19

6,93

Luxe Wagen (Diesel)

10

11235

36

181161

21

6,47

Totaal zonder aggregaat

58

116281

374

927385

40

12,54

Aggregaat

2

3175

10

0

Nvt

Nvt

Totaal

60

119455

384

927385

41

12,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusies 2018 ten opzichte van 2017

 1. De absolute CO2 uitstoot is gestegen met 44 ton ten opzichte van 2017.
 2. De CO2 uitstoot zonder aggregaat per 100 km is gedaald met 1 ton.
 3. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens (exclusief aggregaat) is gedaald van 12,71 liter naar 12,54 liter.
 4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is gedaald met 1,87 liter/ 100 km.
 5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is met 0,23 liter/ 100 km toegenomen.
 6. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is met 0,58 liter/100km afgenomen.
 7. Het totale verbruik van diesel en benzine (incl. aggregaat) is toegenomen met 14.064 liter, daarbij moet wel rekening worden gehouden dat het aantal verreden kilometers is toegenomen met 104.156 km. Het brandstofverbruik van de aggregaten is van 792 liter naar 3.175 liter in 2018 toegenomen.
 8. De toename verbruik diesel en kilometers is wagenpark breed en wordt verklaard door de toename van het wagenpark wat weer kan worden verklaard door een flinke toename in de omzet van ca. 2 miljoen euro.
 9. Het wagenpark is uitgebreid met 12 relatief zuinige wagens: 1 vrachtwagen, 6 bussen, 1 bestelbus, 2 luxe wagens(benzine) (groep aggregaat buiten beschouwing gelaten).

    

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ko Hartog reduceert CO2-uitstoot ondanks omzetstijging

26-10-2018  Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Dankzij alle genomen maatregelen is ondanks de omzetstijging in 2017 de (absolute) CO2 uitstoot sinds het referentiejaar 2014 gedaald met 38 ton. Verwacht wordt dat wegens de uitbreiding van het aantal werklocaties (Tata Steel, Wierden) en de toename van het aantal projecten en het wagenpark de (absolute) uitstoot in 2018 boven het niveau van 2012 zal uitstijgen.  Daarentegen is de uitstoot gerelateerd aan de omzet in 2018 met 35% gedaald ten opzichte van 2012.

In 2017 bedroeg de scope 1 en scope 2 (directe en indirecte) CO2-uitstoot tezamen 366 ton. In het referentiejaar 2012 bedroeg deze uitstoot nog 404 ton.  Ten opzichte van 2012 is dat een (absolute) daling in de reductie van ruim 10 %

Gezien de uitbreiding in 2017 en de daarmee stijgende CO2-uitstoot zal naar verwachting de geplande absolute reductie van 20% in 2020 niet realistisch meer zijn.

Ondanks de enorme vermindering van de indirecte CO2-uitstoot in scope 2, zal toch de totale uitstoot gaan stijgen. De voornaamste oorzaak van deze stijging is het brandstofverbruik en de stijging in het gasverbruik door de nieuwe vestiging Wierden.

In bovenstaande grafiek van de totale CO2 uitstoot in scope 1 en 2 is te zien dat de totale uitstoot sinds 2017 weer is gaan stijgen. Als de totale CO2 uitstoot van scope 1 + 2 gerelateerd wordt aan de totale bedrijfsomzet van Ko Hartog, dan is duidelijk te zien dat er ondanks een stijgende omzet toch een duidelijke daling is in de  CO2/Euro.

CO2 reductiedoelstellingen scope 1 en 2

Omdat een absolute reductiedoelstelling met een stijgende omzet sinds 2017 niet meer realistisch is, is er gekozen om over te stappen op doelstellingen gerelateerd aan de totale bedrijfsomzet.

 • Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 40 % minder CO2 / Euro omzet uitstoten in haar

scope 1 emissies.

 • Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 92 % minder CO2 / Euro omzet minder CO2 uitstoten.

 

CO2 reductiedoelstellingen scope 3

Scope-3-emissies komen voort uit de (keten)activiteiten van Ko Hartog , dit zijn bronnen die geen eigendom zijn van Ko Hartog of beheerd worden door Ko Hartog. Een van de activiteiten is bijvoorbeeld het installeren van openbare verlichtingsinstallaties.  Ko Hartog wil binnen de keten van lichtinstallaties onderstaande reductie realiseren:

 • Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil in 2020 ten opzichte van 2017 jaarlijks 30% van haar  opdrachtgevers adviseren op het gebied van gebruik van groene stroom, compacte installaties en LED c.q. dimbare verlichting met als doel minder CO2 uitstoot als gevolg van het energieverbruik van de uitgevoerde aangenomen projecten.

 

 • Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2017 jaarlijks minimaal 10% van haar leveranciers adviseren op het gebied van CO2-beleid en CO2-vriendelijke producten en met als doel minder CO2-uitstoot in de keten als gevolg van ingekochte materialen.

Om dit te realiseren zal er een analyse worden gemaakt om te kijken welke leveranciers in hoge mate beïnvloedbaar zijn om te kiezen voor LED systemen en dimbare systemen. Dit zijn meestal niet de grootse leveranciers omdat zij slecht CO2-beinvloedbaar zijn gebleken. Beter is het om te kijken naar leveranciers die bereid zijn om hun CO2-beleid bij te sturen onder invloed van het CO2-vriendelijk inkoopbeleid van Ko Hartog. Wat betreft de opdrachtgevers blijkt ook een groot deel niet CO2-beinvloedbaar te zijn. Daarom is het beter om eerst te analyseren welke opdrachtgevers in hoge mate beïnvloedbaar zijn om te kiezen voor LED systemen en dimbare systemen.

 

Voortgang/trend

 
 
   

In bovenstaande grafiek (links) zien we dat de relatieve CO2-reductie dalende is tot 35% in 2018. De trend is dat medio 2020 een relatieve CO2-reductie van 45% in 2020 ten  opzichte van 2012 gehaald zou kunnen worden in scope 1.

In bovenstaande grafiek (rechts) zien we dat relatieve CO2-reductie in de periode 2012-2015 veel hoger was dan gepland en dat een relatieve doelstelling van bijna 100% voor scope 2 al is behaald sinds 2014.

Energiebeleid

Ko Hartog heeft een CO2-beleid dat kiest voor energiebesparing en minder CO2-uitstoot door toedoen van onze bedrijfsactiviteiten. Het complete Energiebeleid is te vinden op de website https://www.kohartog.com/co2-beleid/

CO2-reductiemaatregelen

Om CO2 te reduceren zijn er verschillende maatregelen genomen zoals:

 • Woon-werkverkeer met bedrijfsauto’s beperken
 • Vrachtkraanwagens vervangen voor bestelbuskraanwagens
 • Vrachthoogwerkers vervangen voor bestelbushoogwerkers
 • Bestelbussen vervangen door bestelauto’s
 • Oude telefooncentrale vervangen voor internettelefoon
 • Oude servers vervangen voor nieuwe energiezuinige server
 • Oude PC’s vervangen door nieuwe energiezuinige PC’s
 • 100% Groene stroom inkopen voor Drachten
 • CV-leiding ongebruikte Heaters in magazijn afsluiten met kraan
 • Slimme Themostaat voor Drachten aanschaffen die reageert op aanwezigheid
 • Verwarmingsleidingen boven systeemplafond kantoor Heiloo isoleren
 • 100% Groene stroom inkopen voor Wierden
 • Transparante Uitjes op kantoor Heiloo vervangen voor LED Transparante Uitjes

De nieuwe maatregelen die in 2018/2019 in de planning staan zijn:

 • Brandstofverbruik per wagen communiceren naar het personeel
 • Luxe wagens op diesel vervangen door luxe wagens op benzine
 • Slimme gas- en kWh-meter aanschaffen voor Heiloo
 • Uitbreiding Blackbox met rijgedrag module
 • Vrachtwagen slijpcombinatie vervangen door een bus met aanhanger(slijp)combinatie
 • Luxe wagens op diesel bij vervanging vervangen door luxe wagens op benzine

Individuele bijdrage van de medewerkers

 • Twee keer per jaar mee te werken aan de “Band op spanning”-acties
 • Vaker met elkaar mee te rijden naar de klus
 • Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien
 • Rijgedrag verbeteren als daar aanleiding toe is

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag via de contactpagina op www.kohartog.com!

———————————————————————————————————————————–

Ko Hartog realiseert een lichte stijging in haar CO2-uitstoot

15-04-2018 – Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen.  Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat.  Om ook in de keten CO2 te reduceren is in 2014 niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder. Dankzij het op alle vestigingen volledig overstappen op groene stroom is vergeleken met 2015 in 2016 de CO2-uitstoot flink gedaald van 347 naar 316 ton CO2. 

Echter, wegens uitbreiding van het aantal werklocaties (Tata Steel, Wierden) en de toename van het aantal projecten en het wagenpark is in 2017 de CO2 uitstoot weer gestegen naar 366 ton.

 

Directe emissies (scope 1)

De groep vrachtwagens is de grootste vervuiler  binnen het wagenpark van Ko Hartog. Dit is te zien aan de gemiddelde CO2 uitstoot kg/100km en het gemiddeld verbruik L/100km. Bij beiden zijn de waarden van deze groep ruimschoots hoger ten opzichte van de bussen en bestelwagens.

De groep die het meeste CO2 uitstoot zijn de bussen met 142 ton. Dit is tevens ook de grootste groep met 20 voertuigen. Deze bussen zijn na de vrachtwagens de grootste vervuilers per kg/100km en verbruik L/100km. Reden hiervoor is dat deze bussen vaak zwaarder beladen zijn, vaak een aanhanger meenemen en een zwaardere motor hebben dan bijvoorbeeld de bestelwagens en luxe wagens.

Analyse brandstofverbruik 2017 t.o.v. 2016

Ten opzicht van de energie audit van 2016 kan voor 2017 worden gesteld dat;

 1. De CO2 uitstoot van het wagenpark is gestegen met 42 ton.
 2. De CO2 uitstoot per 100 km is licht gestegen met 1 kg/100 km.
 3. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens is gestegen van 12,55 naar 12,80.
 4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is gedaald met 2 liter/ 100 km.
 5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is gelijk gebleven.
 6. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is gelijk gebleven.
 7. Het totale verbruik van diesel en benzine is toegenomen met 12.732 liter, daarbij moet wel rekening worden gehouden dat het aantal verreden kilometers ook is toegenomen met 84.926 km.
 8. De toename verbruik diesel en kilometers zitten grotendeels in de groepen vrachtwagens en bussen. Dit is dan ook de reden dat het gemiddelde verbruik L/100km iets gestegen is.
 9. Toename van het wagenpark met 5 wagens.

Het gemiddelde verbruik per 100 km over alle voertuigen is gestegen met 0,25 ten opzichte van 2016. In voorgaande jaren was een daling te zien ten opzichte van de jaren daarvoor. Reden voor de toename in 2017 is dat de grootte van het verbruik van de groot-verbruik groepen (vrachtwagens en bussen) fors is toegenomen door toename in aantallen en meer gereden kilometers. Doordat deze twee groepen zijn toegenomen in verhouding t.o.v. het totaal is het logisch dat het totale gemiddelde is gestegen. Dit wil dus niet zeggen dat er niet zuiniger gereden wordt, dit is het beste te bepalen per gemiddeld verbruik per groep.

Van de grootste verbruikers (vrachtwagens) is het gemiddelde verbruik gedaald met 2 liter/ 100km, waarbij de overige groepen gelijk zijn gebleven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er zuiniger wordt gereden.

De daling bij de vrachtwagens en het gelijk blijven van de andere groepen is mede het gevolg van de  ‘Band op spanningsacties’ die in 2015 zijn gestart en zorgen voor minder verbruik. Daarnaast is er in 2017 in de groep vrachtwagens 2 eruit gegaan en vier erbij gekomen, waaronder 1 geheel nieuwe. Bij deze aanschaf is er zo goed mogelijk gekeken naar energiezuinige modellen.

 

Indirecte emissies (scope 2)

In juni 2017 is er een vestiging in Wierden bijgekomen welke direct  is overgestapt op groene stroom. Desondanks is de totale uitstoot in de scope 2 weer ligt gestegen van 2,5 ton (2016) naar 3,65 (2017). Dit is voornamelijk veroorzaakt door het aantal zakelijke kilometers gereden met privéauto’s van 2545 km (2016) naar 16184 km (2017).

Om CO2-reductie in de keten te realiseren zijn er ook voor 2018 de nodige acties uitgezet. Zo zal er onderzoek plaatsvinden bij leveranciers naar het CO2 beleid en de footprint.  Ook zullen leveranciers geadviseerd worden over duurzame alternatieven d.m.v.  brieven en gesprekken. Daarnaast zal er ook een interne bewustwording gerealiseerd worden door berekeningen laten zien wat er valt te besparen met duurzame verlichting. Inkopers worden gewezen op het belang van de bewustwording bij leveranciers. Ook zal CO2 in de keten besproken worden tijdens het afdelingsoverleg. Daarnaast worden opdrachtgevers geadviseerd te kiezen voor een bepaald CO2-vriendelijk product of bepaalde leverancier. Ook wordt groene stroom geadviseerd bij de opdrachtgever.

 

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag!

NB in onderstaande kolom is de CO2 uitstoot berekend met de nieuwe CO2-Emissiefactoren.

Type Aantal Verbruik (liters) CO2  uitstoot (ton) Verreden

kilometers

Gemiddelde CO2 uitstoot kg/100km Gemiddeld verbruik L/100km
Vrachtwagen 11 36.021 116 136.487 92 28
Bus 20 43.888 142 360.279 39 12
Bestelwagen 6 9.095 29 100.381 29 9
Luxe wagen (benzine) 1 748 2 10.251 20 7
Luxe wagen (diesel) 8 10.299 33 174.831 18 6
Diversen 2 4.548 15 41.000 36 11
Aggregaat 2 792 2 0    
Totaal 50 105.391 340 823.229 41 12,80

Tabel 1: Uitstoot per type auto (2017) – (Bij de berekening van de totaal gemiddelde CO2 uitstoot kg/100km en gemiddelde verbruik L/100km de aggregaat buiten beschouwing gelaten i.v.m. geen verreden kilometers).

 
 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie

21-09-2017 – In het CO2 reductieplan staan de nodige maatregelen beschreven die Ko Hartog  aan het nemen is om aan haar CO2 reductiedoelstellingen te kunnen voldoen. Daartoe worden er ook analyses gemaakt van de trends over de afgelopen jaren.

In onderstaande tabel is te zien dat in voor scope 1 en 2 gezamenlijk in 2020 totaal een reductie van 111,43 ton gerealiseerd moet worden.

Omdat in  2017 100% groene stroom ingekocht wordt voor de vestiging Heiloo, Hoofddorp, Drachten en Wierden (nieuw), zal de reductie in scope 2  aanzienlijk meer dan 20% dalen. Daarentegen zal de reductie  in scope 1 wegens de uitbreiding met een vestiging in Wierden naar verwachting minder snel dalen naar 20%.

  Ref. jaar

(ton CO2)

Target  2017

(ton CO2)

Target reductie 2017 (ton CO2) Target  2020

(ton CO2)

 

Target reductie 2020 (ton CO2)
Scope 1 356,69 306,75 (14%) -49,94 285,35 (20%) -71,34
Scope 2 47,16 7,07 (85%) -40,09 7,07 (85%) -40,09
Totaal Scope 1 & 2 403,86 313,82 -90,03 292,42 -111,43

CO2- Targets ten opzichte van het basisjaar 2012

In onderstaande tabel staan de Scope 1 en 2 emissies in ton CO2 van 2012 t/m 2017 (schatting) en de target voor 2017.

 

Emissiestromen Scope 1
 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

(schatting)

 

2017

(target 14%)

Gasverbruik (aardgas) 16,53 21,83 13,33 16,52 15,00 18,86 14,21
Gasverbruik (Propaangas) 1,81 0,84 0,26 0,51 0,38 0,34 1,56
Brandstofverbruik lease = eigendom auto’s (diesel) 314,10 310,53 245,98 294,21 288,97 298,04 270,13
Brandstofverbruik lease + eigendom auto’s (LPG) 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandstofverbruik lease + eigendom auto’s (benzine) 16,78 11,31 10,64 12,02 6,30 7,62 14,43
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (mengsmering) 2,51 0,37 0,03 0,02 1,07 0,64 2,16
Brandstofverbruik huur (diesel) 4,96 0,25 0,03 0,03 0,28 11,44 4,26
Brandstofverbruik huur (LPG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandstofverbruik huur (benzine) 0,01 0,00 0,05 0,00 0,01 0,1 0,86
Totaal 356,69 345,12 270,39 323,31 313,77 337,04 306,61
 

Emissiestromen Scope 2
 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

(schatting)

 

2017

(target 85%)

Elektraverbruik – grijs 47,01 41,96 36,48 33,64 1,01 0,00 7,05
Elektraverbruik – groen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakelijke km priveauto’s (brandstoftype onbekend) 0,15 0,31 0,06 0,29 0,56 0,23 0,02
Zakelijke km openbaar vervoer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,18 0,00
Vliegreizen < 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vliegreizen 700 – 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vliegreizen > 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 47,17 42,27 36,54 33,93 2,5 0,41 7,07

Als we de verschillen bekijken van 2017 ten opzichte van de vorige hele jaren, dan ziet deze tabel er het volgende uit:

Emissiestromen Scope 1
 

Verschil

2017 –  2012

 

Verschil

 2017 -2013

 

Verschil 2017 –

2014

 

Verschil 2017 –

2015

 

Verschil  2017 –

2016

 

Verschil

2017 –

Target

Gasverbruik (aardgas) +2,3 -2,97 +5,53 +2,34 +3,86 +4,65
Gasverbruik (Propaangas) -1,47 -0,5 +0,08 -0,17 +0,96 -1,22
Brandstofverbruik lease = eigendom auto’s (diesel) -16,06 -12,49 +52,06 +3,83 +9,07 +27,91
Brandstofverbruik lease + eigendom auto’s (LPG) 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00
Brandstofverbruik lease + eigendom auto’s (benzine) -9,16 -3,69 -3,02 -4,4 -1,32 -6,81
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (mengsmering) -1,87 +0,27 +0,61 -0,43 +0,31 -1,52
Brandstofverbruik huur (diesel) +6,48 +11,19 +11,41 +11,41 +11,16 +7,18
Brandstofverbruik huur (LPG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandstofverbruik huur (benzine) +0,09 +0,1 +0,05 +0,1 +0,09 -0,76
Totaal -19,65 -8,08 +66,65 +13,73 +23,27 +30,43
Emissiestromen Scope 2
 

Verschil

2017 –

2012

 

Verschil

2017 – 2013

 

Verschil 2017 – 2014

 

Verschil  2017 –

2015

 

Verschil  2017 –

2016

 

Verschil  2017 –

target

Elektraverbruik – grijs -47,01 -41,96 -36,48 -33,64 -1,01 -7,05
Elektraverbruik – groen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakelijke km priveauto’s (brandstoftype onbekend) +0,08 -0,08 +0,17 -0,06 -0,33 +0,21
Zakelijke km priveauto’s (LPG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vliegreizen < 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vliegreizen 700 – 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vliegreizen > 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal -46,76 -41,86 -36,13 -33,52 -2,09 -6,66

Conclusies resultaten ten opzichte van de vorige jaren:

Scope 1:

 • Het gasverbruik is alleen ten opzichte van 2013 gedaald.
 • Het brandstofverbruik is ten opzichte van 2012 en 2013 gedaald, maar ten opzichte van 2014, 2015, 2016 en 2017 gestegen.

Scope 2:

 • Het elektraverbruik is ten opzichte van alle jaren gehaald.
 • Het brandstofverbruik van huur auto’s (diesel) is ten opzichte van alle jaren gestegen

Conclusies resultaten 2017 (schatting) ten opzichte van de target van 2017:

Scope 1:

 • Het gasverbruik over 2017 is hoger dan de target van 2017.
 • Het brandstofverbruik over 2017 is veel hoger dan de target van 2017.
 • Het brandstofverbruik van huur auto’s (diesel) is hoger dan de target van 2017

Scope 2:

 • Het elektraverbruik over 2017 is lager dan de target van 2017
 • Het brandstofverbruik van de huur auto’s is in 2017 iets hoger dan de target van 2017.

Te zien is dat Ko Hartog de target voor de reductie voor scope 1 in 2017 waarschijnlijk niet gaat halen en daarentegen de target voor scope 2 in 2017 naar verwachting ruimschoots gaat halen.

De toename van het brandstofverbruik valt te wijten aan de toename van het aantal gereden kilometers (van 341.113 km in de eerste helft 2016 naar 356.926 in de eerste helft van 2017) door enkele grote nieuwe projecten als Tata Steel c.q. de stijging van de omzet en het aantal fte.

Bij het opstellen van de doelstellingen verwachtten we dat de reductie er uit zou gaan zien zoals onderstaande grafieken.

Voor scope 1 verwachtten we dat de reductie er uit zou gaan zien zoals onderstaande grafiek.

CO2-reductie Scope 1 (%)

Na 2014 zit Ko Hartog ver onder de doelstelling, dat leek in 2016 weer goed te gaan maar daarna dreigt het weer de verkeerde kant uit te gaan.

Voor scope 2 verwachtten we dat de reductie er uit zou gaan zien zoals onderstaande grafiek.

CO2-reductie Scope 2 (%)

Wat betreft de scope 2 doelstelling zat Ko Hartog in 2016 nog ruim boven de doelstelling van 2016.

Daarentegen zal in 2017 de werkelijk gerealiseerde reductie iets lager uitvallen dan de geplande reductie.

 

Scope 3 Doelstelling en voortgang


Op basis van de belangrijkste categorieën uit de scope 3 analyse is er gekozen voor een ketenanalyse over het vervangen van lichtmasten. Lichtmasten behoren tot de grootste categorie van ingekochte én gebruikte producten van Ko Hartog, gekeken naar de uitstoot. De ketenanalyse is bedoeld om beter inzicht te krijgen in waar het meeste verbruik plaatsvindt binnen de keten van lichtmasten. Uit deze ketenanalyse blijkt het verbruik van de projecten die Ko Hartog Elektrotechniek B.V. uitvoert een grote impact te hebben op de CO2 uitstoot. Ko Hartog Elektrotechniek B.V. is zich er van bewust dat energiebesparing in de projecten een grote impact op de CO2 uitstoot kunnen hebben. De komende jaren wil Ko Hartog Elektrotechniek B.V. zich verder inzetten voor het verminderen van het verbruik als gevolg van de uitgevoerde projecten.

Dit heeft geresulteerd in de volgende reductiedoelstelling:

“Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil in 2018 ten opzichte van 2015 na opdrachtverlening 80% van haar  opdrachtgevers adviseren op het gebied van gebruik van groene stroom, compacte installaties en LED c.q. dimbare verlichting met als doel minder CO2 uitstoot als gevolg van het energieverbruik van de uitgevoerde aangenomen projecten.”

Omdat het leveren van producten ook invloed heeft op het uiteindelijke verbruik in de projecten heeft Ko Hartog besloten zich naast de opdrachtgevers, ook te focussen op de leveranciers. Ko Hartog wil ook haar leveranciers CO2-bewust maken en stimuleren om energiezuinige systemen te leveren. Dit resulteert in de volgende reductiedoelstelling:

‘’Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2018 (minimaal) 10 van haar grootste leveranciers inventariseren op het gebied van CO2-beleid en CO2-vriendelijke producten en  met als doel minder CO2-uitstoot in de keten als gevolg van ingekochte materialen.’’


Ko Hartog merkt dat het aanbod aan duurzame producten in haar confessionele markt relatief beperkt is en juist daarom is het belangrijk om met leveranciers in gesprek te gaan zodat zij bewust zijn van het feit dat er vanuit de klant vraag is naar duurzame alternatieven. In de beginjaren zal er afstemming binnen de organisatie plaats moeten vinden en zullen de inkopers bewust moeten worden gemaakt van hun rol in deze. Hierdoor zal in de eerste jaren nog geen relevante reductie binnen de projecten worden verwacht. Ook zal onderzocht moeten worden of ketenparters benaderd kunnen worden om te participeren in het reduceren van CO2.

Voortgang scope 3

In 2016 zijn er naar diverse opdrachtgevers brieven gestuurd om hen te adviseren over duurzame alternatieven voor de verlichting op het project. Hiermee heeft Ko Hartog haar doelstelling van 2016 behaald. Omdat zij vanuit de opdrachtgevers weinig reacties hebben ontvangen op de brieven is er voor gekozen om de manier van advies geven uit te breiden. Naast brieven wil Ko Hartog op offertebasis ook in gesprek gaan met verschillende opdrachtgevers en aanbieden om het verschil uit te rekenen wanneer een project wél of geen gebruik maakt van duurzamere installaties (zie voorbeeld LED versus confessionele verlichting bij Bredow)

Tot hoeveel CO2 reductie het sturen van de brieven heeft geleid in de keten, is nog lastig te zeggen omdat gedragsverandering door de hele organisatie moet doordruppelen en moeilijk meetbaar is. Het kan enkele jaren duren voor het effect merkbaar is.

Daarom heeft Ko Hartog er voor gekozen de doelstelling beter te kwantificeren door te kijken naar de absoluut gerealiseerde reductie in projecten waar Ko Hartog invloed op heeft uitgeoefend.

We zien dat de gerealiseerde reductie in scope 3 na 2016 ver boven de geplande reductie van 40%  komt. De verwachting is wel dat dit in de loop der tijd minder wordt omdat er steeds vaker automatisch voor LED verlichting wordt gekozen zodat Ko Hartog daar geen invloed meer op kan uitoefenen

 

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag!

________________________________________________________________________________

 

Ko Hartog realiseert een dalende trend in haar CO2-uitstoot

23-05-2017 – Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen.  Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat.  Om ook in de keten CO2 te reduceren is in 2014 niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder. Dankzij het op alle vestigingen volledig overstappen op groene stroom is vergeleken met 2015 in 2016 de CO2-uitstoot flink gedaald van 347 naar 316 ton CO2.

Directe emissies (scope 1)

De groep vrachtwagens zijn de grootste vervuilers zijn binnen het wagenpark van Ko Hartog. De groep die het meeste CO2 uitstoot in aantal veroorzaakt zijn de bussen met 126 ton CO2 . Dit is tevens ook de grootste groep met 18 voertuigen. Deze bussen zijn na de vrachtwagens de grootste vervuilers per kg/100km en verbruik L/100km. Reden hiervoor is dat deze bussen vaak zwaarder beladen zijn, vaak een aanhanger meenemen en een zwaardere motor hebben dan bijvoorbeeld de bestelwagens en luxe wagens.

Analyse brandstofverbruik 2016 t.o.v. 2015

Ten opzicht van het brandstofverbruik in 2015 kan voor 2016 worden gesteld dat;

 1. De CO2 uitstoot is gedaald met 8 ton.
 2. De CO2 uitstoot per 100 km is licht gedaald met 1 kg/100 km.
 3. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens is gedaald van 12,79 naar 12,55.
 4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is gedaald met 2 liter/ 100 km.
 5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is gelijk gebleven.
 6. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is gelijk gebleven.
 7. Het totale verbruik van diesel en benzine is afgenomen met 2.815 liter, daarbij moet wel rekening worden gehouden dat het aantal verreden kilometers ook is afgenomen met 7.938 km.

Het gemiddelde verbruik per 100km over alle voertuigen is gedaald met 0,24 ten opzichte van 2015. In 2015 was ook al een daling te zien ten opzichte van het jaar daarvoor, wat inhoud dat het gemiddelde verbruik blijft dalen. Het grootste aandeel in de daling zit in de groep vrachtwagens die een stuk zuiniger hebben gereden. De uitstoot en het gemiddelde verbruik van deze groep zijn behoorlijk gedaald, wat een groot effect heeft op het totaal aangezien deze groep het hoogste verbruik heeft. Deze daling is mede het gevolg van de  ‘Band op spanningsacties’ die in 2015 zijn gestart en zorgen voor minder verbruik. Daarnaast is er in 2016  een vrachtwagen, een bus en een bestelwagen aangeschaft. Bij deze  aanschaf is er gekeken naar energiezuinige modellen. Dit is waarschijnlijk ook een reden voor het lagere verbruik in de groepen Vrachtwagen en Bestelwagen ten opzichte van 2015.

Indirecte emissies (scope 2)

In juni 2016 is ook de vestiging Drachten overgestapt op groene stroom. Omdat de conversiefactor van groene stroom nul gram  CO2/kWh betreft heeft dit een enorme impact op de totale uitstoot in de scope 2 daar deze is gedaald van 34 ton (2015) naar 2,5 ton (2016).

Emissies in de keten (scope 3)

Om CO2-reductie in de keten te realiseren zijn er in 2016 de nodige acties uitgezet voor 2017. Zo zal er onderzoek plaatsvinden bij leveranciers naar het CO2 beleid en de footprint.  Ook zullen leveranciers geadviseerd worden over duurzame alternatieven d.m.v.  brieven en gesprekken. Daarnaast zal er ook een interne bewustwording gerealiseerd worden door berekeningen laten zien wat er valt te besparen met duurzame verlichting. Inkopers worden gewezen op het belang van de bewustwording bij leveranciers. Ook zal CO2 in de keten besproken worden tijdens het afdelingsoverleg. Daarnaast worden opdrachtgevers geadviseerd te kiezen voor een bepaald CO2-vriendelijk product of bepaalde leverancier. Ook wordt groene stroom geadviseerd bij de opdrachtgever.

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag!

________________________________________________________________________________

Ko Hartog realiseert flinke CO2-reductie op indirecte emissies

04-10-2016 Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Sinds 2014 heeft Ko Hartog niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder. Sindsdien is flink wat CO2 gereduceerd wat voornamelijk is gerealiseerd door een dalend kWh-verbruik en het overstappen op groene stroom.

footprint-1e-hj-2016-ko-hartog-elektrotechniek-bv

Uit de footprint over het 1e half jaar van 2016 valt op te maken dat het grootste deel van de CO2-uitstoot nog steeds wordt veroorzaakt door het wagenpark (93%) en het gasverbruik (6%). Wat betreft de indirecte emissies (scope 2) is te zien dat het grootste deel wordt veroorzaakt door het kWh-verbruik van grijze stroom (73%).

CO2-reductiedoelstelling

Ko Hartog heeft als doel om in 2020 voor scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies) totaal een reductie van 111,43 ton te realiseren. Omdat vanaf eind 2015 100% groene stroom wordt ingekocht voor de vestiging Heiloo en Hoofddorp en voor 50% voor de vestiging Drachten, zal de reductie in scope 2  meer dalen dan de geplande 85%. Daarentegen zal de reductie  in scope 1 naar verwachting minder snel dalen dan 20%, zeker als er meer kilometers gereden worden door het wagenpark.

Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie

In onderstaande grafieken is (links) het verschil te zien tussen de geplande CO2-reductie en de werkelijke CO2-reductie. Te zien is dat de target voor  scope 1 in 2016 waarschijnlijk niet gehaald gaat worden in 2016 en de target voor scope 2  in 2016 ruimschoots gehaald wordt. Daarnaast is (rechts) de absolute CO2-uitstoot te zien sinds het referentiejaar 2012.  Naar verwachting zal  de doelstelling voor 2020 (20% reductie in scope 1 en 85% reductie in scope 2) gehaald worden.

co2-reductie

Nieuwe reductiemaatregelen 2016

De volgende nieuwe maatregelen voor CO2-reductie zijn voor 2016 gepland:

Verwarmingsleidingen boven het plafond kantoor Heiloo isoleren.

Klokthermostaat op de vestiging Drachten herprogrammeren c.q. handmatig bedienen bij afwezigheid.

Oude server, PC’s en flatscreens vervangen voor  energiezuinig exemplaren.

LED verlichting op het buitenterrein rondom het pand van Ko Hartog vestiging Heiloo.

Wagenpark (bij vervanging) downgraden naar energiezuinig wagenpark.

Emissies in de keten (scope 3)

Lichtmasten behoren tot de grootste categorie van ingekochte én gebruikte producten van Ko Hartog, gekeken naar de CO2-uitstoot. Uit de ketenanalyse blijkt dat het verbruik van de projecten die Ko Hartog Elektrotechniek B.V. uitvoert een grote impact te hebben op de CO2 uitstoot. Ko Hartog Elektrotechniek B.V. is zich er van bewust dat energiebesparing in de projecten een grote impact op de CO2 uitstoot kunnen hebben. De komende jaren wil Ko Hartog Elektrotechniek B.V. zich verder inzetten voor het verminderen van het verbruik als gevolg van de uitgevoerde projecten. Dit heeft geresulteerd in de volgende reductiedoelstelling:

“Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil in 2018 ten opzichte van 2015 na opdrachtverlening 80% van haar  opdrachtgevers adviseren op het gebied van gebruik van groene stroom, compacte installaties en LED c.q. dimbare verlichting met als doel minder CO2 uitstoot als gevolg van het energieverbruik van de uitgevoerde aangenomen projecten.”

Omdat het leveren van producten ook invloed heeft op het uiteindelijke verbruik in de projecten heeft Ko Hartog besloten zich naast de opdrachtgevers, ook te focussen op de leveranciers. Ko Hartog wil ook haar leveranciers CO2-bewust maken en stimuleren om energiezuinige systemen te leveren. Dit resulteert in de volgende reductiedoelstelling:

“Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2018 10 van haar grootste leveranciers inventariseren op het gebied van CO2-beleid en CO2-vriendelijke producten en  met als doel minder CO2-uitstoot in de keten als gevolg van ingekochte materialen.”
Omdat de oorspronkelijke doelstelling uit 2015, om 15 opdrachtgevers te adviseren, al is behaald is er voor gekozen om deze doelstelling te vernieuwen met als referentiejaar 2015.

Individuele bijdragen medewerkers

Aan onze medewerkers vragen we:

 • Minimaal twee keer per jaar mee te werken aan de “Band op spanning” acties
 • Vaker met elkaar mee te rijden naar de klus
 • Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien
 • De cursus Het Nieuwe Rijden te volgen

Meedenken over andere CO2-beperkende acties

Heeft u ideeën waarmee we CO2 kunnen reduceren?  Laat het ons weten op bedrijfsburo@kohartogelektro.nl.

____________________________________________________________

CO2-rapportage en behaalde CO2- reductiedoelstelling 2015

19-04-2016 Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2  uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen.  Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat.  Om ook in de keten CO2 te reduceren is in 2014 niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder.

De CO2-Footprint van 2015

De CO2-Footprint van 2015

Met behulp van vastgestelde doelstellingen en de toegepaste maatregelen is vast te stellen dat de CO2-reductie voor 2015 gedeeltelijk gehaald is ten opzichte van het referentiejaar 2012. Met behulp van analyses zal er nu gekeken moeten worden of er extra maatregelen genomen moet worden om de uiteindelijke doelstelling voor 2020 te realiseren.

Directe emissies (scope 1)

Ko Hartog wilde in 2015 ten opzichte  2012 10% minder CO2 uitstoten in haar scope 1 emissie  die voornamelijk bestaat uit de uitstoot van brandstofgassen van het wagenpark. We zien in onderstaande grafiek dat de reductie de eerste jaren beter is dan verwacht. Daarentegen is de reductie sinds 2014 lager uitgekomen dan verwacht.  De uiteindelijke reductie voor het jaar 2015 is  8,65% geworden dus lager dan verwacht. De belangrijkste oorzaak is dat er in 2015 meer kilometers zijn gereden dan in 2014 en er meer liter dieselolie (13.591 liter)  is verbruikt wat een toename  van ca. 43 ton CO2 betekent.

Scope 1 Directe Emissies

Scope 1 Directe Emissies

Uit de trendlijn is te zien dat de doelstelling 20% reductie in 2020 in principe mogelijk is zonder extra maatregelen te nemen. Deze reductie is wel afhankelijk van het brandstofverbruik en het totaal aantal gereden kilometers.

Indirecte emissies (scope 2)

Wat betreft de scope 2 emissies wilde Ko Hartog in 2015 ten opzichte 2012 ook 10% minder CO2 uitstoten. Deze uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door de indirecte emissies uit het energieverbruik (elektriciteit en gas) van de bedrijfspanden.  We zien in onderstaande grafiek dat de reductie de eerste jaren beter is dan verwacht. Daarentegen is de reductie sinds de eerste helft van 2014 weer behoorlijk afgenomen.  De uiteindelijke reductie voor het jaar 2015 is 30% geworden dus beter dan verwacht.

Scope 2 Indirecte Emissies

Scope 2 Indirecte Emissies

Uit de trendlijn is te zien dat de doelstelling 85% reductie in 2020 niet gehaald gaat worden.

Overstap op groene stroom

Eind 2015 is Ko Hartog op de vestiging Heiloo en Hoofddorp overgetapt op groene stroom. In juni 2016 zal ook de vestiging Drachten volgen. In de huidige versie van de CO2-Prestatieladder is de conversiefactor van groene stroom 15 gram CO2/kWh. Vanaf 2016 zal Ko Hartog moeten rekenen met  de conversiefactoren die de nieuwe versie van de CO2-Prestatieladder voorschrijft. De conversiefactor van groene stroom voor deze versie is nul gram  CO2/kWh. Daarom zal naar verwachting  de doelstelling voor 2020 (85% reductie in scope 2) toch gehaald gaan worden.

Emissies in de keten (scope 3)

In 2015 zijn er conform de doelstelling minimaal 15 brieven naar opdrachtgevers verstuurd om hen te adviseren over duurzame alternatieven voor de verlichting op een project. Hiermee heeft Ko Hartog haar Scope 3-doelstelling van 2015 behaald.  Gebleken is dat opdrachtgevers niet of nauwelijks reageren op de brieven en daarom zal er  gekozen moeten worden voor het uitbrengen van een (meetbaar) advies. Naast brieven wil Ko Hartog ook in gesprek gaan met verschillende opdrachtgevers en aanbieden om het verschil uit te rekenen wanneer een project wél of geen gebruik maakt van duurzamere installaties. Ook zal dit advies uitgebreid moeten worden richting leveranciers.
Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag.

logo_PSL2

______________________________________________

Ko Hartog stapt over op echte groene stroom

5-11-2015 Heiloo – Na dit jaar alle verlichting in het hele kantoorpand van Heiloo te hebben vervangen door LED verlichting, stapt Ko Hartog nu ook over op echte groene stroom voor haar locaties in Heiloo en Hoofddorp. Van leverancier NLE (die grijze stroom levert) wordt in december 2015 overgestapt naar Greenchoiche. Ko Hartog stapt niet over naar ‘gewone’ groene stroom maar naar “100% Nederlandse Wind Energie” welke wordt opgewekt in Nederland.

De reden dat Ko Hartog voor Greenchoiche heeft gekozen is dat zij een SMK keurmerk hebben ontvangen wat garandeert dat de leverancier duurzaam onderneemt. Dit keurmerk wordt ontwikkelt en beheert door Stichting Milieukeur en is onderdeel van de Rijksoverheid. Daarnaast scoort Greenchoiche hoog in een onderzoek van WISE waarin onderzocht wordt welke energie-bedrijven duurzaam zijn en welke de grootste vervuilers zijn. Greenchoiche scoort hier de zesde plek met een 7,2 van de 37 deelnemende leveranciers (zie: Wie zijn de grootste vervuilers).

Naast deze gegevens van duurzaam ondernemen komt Greenchoiche in 2015 als beste uit de test volgens de Consumentenbond uit een onderzoek onder de 12 grootste energieleveranciers. Verder is het mooi dat Greenchoiche naast de groene stroom de uitstoot van het gasverbruik van haar klanten compenseert door bos aan te planten en te beschermen of via zorgvuldig geselecteerde CO2-compensatieprojecten.

Ko Hartog is blij met deze gemaakte keuze omdat er met een vrij simpele overstap een grote reductie in CO2 uitstoot (ca. 25 ton CO2 op jaarbasis) wordt gerealiseerd. Als volgend jaar ook de overstap voor de vestiging in Drachten wordt gemaakt zal de CO2 uitstoot nog verder dalen. De volgende stap is de uitvoering van het plan om zonnepanelen te plaatsen op de vestiging in Heiloo.

groenestroom

Naast de eigen CO2 uitstoot wil Ko Hartog ook de uitstoot bij haar opdrachtgevers reduceren. Bij het maken van ontwerpen wordt de klant bewust gemaakt van de CO2 besparing door toepassing van dimbare verlichting en LED. Zo zijn er in 2015 zeker vier projecten uitgevoerd waarbij ontwerpen zijn gemaakt voor klanten waarbij CO2-besparing door LED in het ontwerp meegenomen konden worden. Ook worden opdrachtgevers bij de opdrachtbevestiging middels een brief geïnformeerd over energiebesparende maatregelen die ze kunnen nemen.

____________________________________________________________

LED-kantoorverlichting resulteert in lagere energiekosten

16-07-2015. Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig haar CO2 uitstoot te reduceren. Dit heeft geresulteerd in het behalen niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Inmiddels kan worden vastgesteld dat Ko Hartog (absoluut gezien) 25% CO2 heeft gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar 2012.

Het vervangen van de TL-lampen naar LED-lampen in het hoofdkantoor Heiloo heeft voor Ko Hartog in het eerste half jaar van 2015 ten opzichte van het eerste half jaar van 2014 een besparing opgeleverd van 5451 KWh, oftewel 31 KWh (ofwel € 6,40 ) per dag. Derhalve zijn in het eerste half jaar van 2015 de energiekosten in Heiloo gedaald met ongeveer €1.145,-. De meeste besparende maatregelen zijn pas gedurende het eerste jaar ingevoerd. De besparing zou gedurende de 2e helft van 2015 dus nog moeten toenemen.

Ondanks de daling in het stroomverbruik is de totale CO2-uitstoot ten opzichte van de het eerste halfjaar van 2014 gestegen van 143,02 naar 171,61 ton. Dit is ontstaan door een hoger gas- en brandstofverbruik door een het relatief koele voorjaar van 2014 en een toename van het aantal gereden kilometers. Als deze lijn zich doorzet zal er in 2015 een CO2 toename zijn van 53 ton ten opzichte van 2014. Relatief gezien zal deze toename lager zijn gezien de stijging van het aantal personeelsleden in 2015.

Footprint 1e halfjaar 2015

Om het uiteindelijke doel van 20% (5.34 ton/fte) CO2 reductie in 2020 te kunnen bereiken zal er in de loop van het jaar gekeken welke van onderstaande (aanvullende) maatregelen kunnen worden gerealiseerd:

• Het overstappen op een (gecertificeerde) groene stroom leverancier
• Het plaatsen van zonnepanelen op het kantoor Heiloo
• Het verder invoeren van LED-verlichting op de bedrijfsterrein van Heiloo
• De verlichting op de kantoren aanpassen aan de benodigde lichtbehoefte.
• Bij vervanging van het wagenpark rekening houden met de CO2 uitstoot.

Advisering opdrachtgevers

Ko Hartog heeft voor 2015 als doel gesteld om 15 opdrachtgevers na opdrachtverlening te adviseren op het gebied van LED-verlichting en energiezuinige systemen als alternatief voor confessionele systemen.   In de eerste helft van 2015 zijn  4 opdrachtgevers aangeschreven middels een adviesbrief  waarin geadviseerd wordt mee te doen aan de CO2-prestatieladder, over te stappen op groene stroom en te investeren in eneriezuinige OV-systemen.

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag.

____________________________________________________________________________

17-02-2015 – Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig haar CO2 uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen. Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat. Inmiddels kan er worden vastgesteld dat Ko Hartog niveau 5 heeft behaald op de CO2-prestatieladder.

De doelstelling is om in de periode 2012-2015 10% (3% per jaar) CO2 reductie gerealiseerd te hebben. De volgende maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd:

• Het consequent na werktijd uitzetten van PC’s, monitoren en copiers
• Het starten van een “Banden op spanning” campagne onder het personeel
• Het starten van het vervangen van de TL-lampen naar Led-lampen in het hoofdkantoor te Heiloo

plaatje

Aan de hand van de bovenstaande tabel is te zien dat in 2014 een CO2-reductie is gerealiseerd van 80 ton. Dit is toe te schrijven aan een vermindering van het brandstof gebruik en het gasverbruik in het kantoorpand. Op dit moment is de doelstelling van 10% ruimschoots gehaald, namelijk met 25%.
Footprint 2014

Aan de hand van de tabel, de doelstelling en de toegepaste maatregelen is vast te stellen dat de CO2-reductie is gehaald. In de loop van de jaren zal er worden gekeken of er nog meer maatregelen genomen moet worden om de plaats op de CO2-prestatieladder te kunnen behouden. De maatregelen die het aankomende jaar worden toegepast zijn:

• Het overgaan op groene stroom d.m.v. zonnepanelen.
• De verlichting op de kantoren aanpassen aan de benodigde lichtbehoefte.
• Bij vervanging van het wagenpark rekening houden met de CO2 uitstoot.

Ko Hartog hoopt dat zij samen met haar stakeholders deze prestatie op de CO2-ladder vast kan blijven houden. Nieuwe praktisch toepasbare ideeën over reductie van de CO2 uitstoot zijn uiteraard van harte welkom.

_______________________________________________________________________________

Eerste CO2- Footprint over 2014 bekend

22-08-2014 – Sinds 2013 staat het onderwerp CO2- reductie op de agenda bij Ko Hartog . In 2013 is het CO2 bewust certificaat op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder behaald. De ambitie voor 2014 is om eind dit jaar niveau 5 op de CO2-Prestatieladder te behalen.

Om dit te realiseren berekenen wij onder andere twee keer per jaar onze CO2-Footprint.

Over het eerste half jaar van 2014 is er een nieuwe CO2-Footprint opgesteld. Omdat de CO2-Footprint slechts het eerste half jaar omvat is het moeilijk in te schatten wat dit voor het uiteindelijke gehele jaar zal betekenen.

De CO2-Footprint voor het eerste half jaar van 2014 ziet er als volgt uit:

Footprint 1e halfjaar 2014

Op basis van de huidige gegevens is in 2014 ten opzichte van 2013 een daling van de CO2 uitstoot van circa 85 ton te verwachten. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager brandstof verbruik bij het wagenpark en de bedrijfsmiddelen en een daling in het gasverbruik. Ondanks dat de totale CO2 uitstoot naar verwachting in 2014 gaat dalen, zou de CO2 uitstoot relatief gezien kunnen stijgen omdat het aantal FTE sinds 2013 omlaag is gegaan.

 voortgang CO2
Inmiddels zijn er al diverse maatregelen getroffen om CO2 te reduceren. Wij gaan ons de komende jaren focussen op de volgende doelstellingen:- Verlichting hoofdkantoor Heiloo ombouwen van TL naar LED;
– Bij vervanging van machines, busjes en vrachtwagens voor energiezuinige modellen kiezen;
– Woon-werk verkeer en privékilometers met bedrijfswagens zo veel mogelijk beperken.We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.

_______________________________________________________________________________

CO2-rapportage over 2013

 

02-02-2014 – Sinds een jaar is Ko Hartog actief bezig  haar CO2  uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen.  Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat. Om dit te realiseren moeten wij ieder half jaar onze CO2-footprint bepalen, rapporteren en zo nodig (extra) maatregelen instellen.

De doelstelling is om in de periode 2012-2015 10% (3% per jaar) CO2 reductie gerealiseerd te hebben. De volgende maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd:

.

 • Het vervangen van de huidige CV ketels door een hoogrendementsketel
 • Het vervangen van oude thermostaatkranen voor nieuwe thermostaatkranen
 • Het consequent na werktijd uitzetten van PC’s, monitoren en copiers
 • Het starten van een “Banden op spanning” campagne onder het personeel

.

    2012 Realisatie2013 Doelstelling Realisatie
Elektriciteitsverbruik 40,7 37,3 -3,3 % -8,1%
Gasverbruik 17,7 21,8 -3,3 % + 23,5%
Verbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 329,4 313,8 -3,3 % -0,8%
  Totaal 387,8 372,9 -3,3 % -3,82%

.

De uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik is meer gedaald dan de doelstelling. Naar verwachting gaat het elektriciteitsverbruik in 2014 nog verder omlaag als gevolg van de inzet van duurzame kantoorverlichting. Ook op het buitenterrein van de vestiging in Heiloo kan energie bespaard worden door de huidige lichtmasten te voorzien van LED-verlichting. 

We zien een significante stijging te zien van het gasverbruik. Dit is veroorzaakt door de ongebruikelijke strenge winter begin 2013. Vandaar dat er medio 2013 is geïnvesteerd in een HR CV ketel. Te verwachten valt dat het gasverbruik in 2014 aanzienlijk zal dalen, ook gezin de zeer milde winter begin 2014. 

Het brandstofverbruik is daarentegen gedaald met 0,8%, maar omdat dit te weinig is ten op zichte van de doelstelling zullen er verdere maatregelen getroffen moeten  worden. Te denken valt aan het eco-tuning van bepaalde onzuinige servicewagens. 

 ________________________________________________________________________________

CO2-rapportage over verwachting 2013

14-11-2013-Sinds een half jaar staat het onderwerp CO2 reductie op de agenda bij Ko Hartog. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen. 

Om dit te realiseren berekenen wij vier keer per twee per jaar onze CO2-footprint. 

De doelstelling is om in de periode 2012-2015 10% CO2 reductie gerealiseerd te hebben.

 De volgende maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd:

 –        Het vervangen van de huidige CV ketels door een hoogrendementsketel;

          Het vervangen van oude thermostaatkranen voor nieuwe thermostaatkranen;

          Het consequent na werktijd uitzetten van PC’s, monitoren en copiers.

 

   

2012

schatting 2013

Doelstelling

Realisatie

Elektriciteitsverbruik

40,67

35,4

-3,3 %

-5,2%

Gasverbruik

16,01

23,8

-3,3 %

+8%

Verbruik bedrijfsmiddelen (diesel)

304,86

301,2

-3,3 %

-3,7%

 

Totaal

361,54

360,4

-3,3 %

-0.9%

 

CV van oud naar nieuwOp basis van de huidige gegevens is een daling van de CO2 uitstoot van ca. 12,5 ton in 2013 te verwachten. Deze daling  wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager brandstofverbruik bij het wagenpark en de bedrijfsmiddelen en een daling in het elektriciteitsverbruik.

Wel is er significante stijging te zien van het gasverbruik. Dit is veroorzaakt door de ongebruikelijke strenge winter begin 2013. Om deze reden zijn er geen verdere maatregelen (naast het vervangen van de CV ketel) genomen.

Individuele bijdrage

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

          Zorg voor de juiste bandenspanning (buitenpersoneel)

          Zorg  voor het na werktijd uitschakelen van monitors, copiers (binnenpersoneel)

          Zorg voor een bewuster printgedrag bij eigen personeel en relaties (“Bezint eer gij print”)

We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.

Reacties zijn gesloten.