CO2-Beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor Ko Hartog Elektrotechniek BV dat wij werken aan Duurzaam Ondernemen. Ons beleid is daarom gericht op economische prestaties (profit), de sociale kant (people) en de ecologische randvoorwaarden (planet).

Wij proberen Duurzaam Ondernemen bij alle bedrijfsbeslissingen na te streven, en ook de kansen te benutten voor een beter milieu en meer welzijn van onze medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

CO2 Prestatieladder

Als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijft Ko Hartog de doelstelling van de CO2 prestatieladder om CO2 bewust te handelen in de bedrijfsvoering.  De CO2 emissie van het wagenpark en de energiestromen van panden worden halfjaarlijks in kaart gebracht. Deze emissies worden  geverifieerd en geaccordeerd worden door een onafhankelijke certificerende instelling (Tüv).

Meer over de CO2 prestatieladder kunt u hier vinden.

pageheader-co2-prestatieladder

Samenwerking Ko Hartog Elektrotechniek BV en Pilkes Verlichting BV

Sinds juni 2021 is er een gezamenlijke directie gekomen voor zowel Ko Hartog Elektrotechniek BV als zusterbedrijf Pilkes Verlichting BV. Sindsdien is de samenwerking tussen beide bedrijven zodanig gelopen dat ook de meeste bedrijfsprocessen meer op elkaar afgestemd werden. Mede gezien de marktontwikkelingen heeft dit alles tot gevolg gehad dat in 2022 besloten is om Pilkes Verlichting BV medio 2023 samen te laten smelten met Ko Hartog Elektrotechniek BV op een gezamenlijke locatie aan de Toermalijnstraat 1 A & B te Alkmaar. Het CO2-beleid dat eerst door beide bedrijven apart gevoerd werd, zal daarmee ook gelijk getrokken worden.

Directe en indirecte CO2 uitstoot in 2021

De directe- en indirecte GHG-emissies van Ko Hartog Elektrotechniek & Pilkes Verlichting BV bedroeg in 2021 755,51 ton CO2. Hiervan werd 752,65 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1) en 2,85 ton CO2 door indirecte AGHG-emissies (Scope 2 + Business Travel).

    CO2-uitstoot 2021 Ko Hartog Elektrotechniek BV & Pilkes Verlichting BV (in tonnen CO­2)

CO2-bewust certificaat

Pilkes Verlichting BV voert sinds 2015 een CO2-beleid op niveau 5 van de prestatieladder. Ko Hartog Elektrotechniek voerde sinds 2014 op niveau 5 een CO2-beleid en sinds 2019 een C)2-beleid op niveau 3 van de prestatieladder.

Ko Hartog Elektrotechniek BV & Pilkes Verlichting BV voeren vanaf 2023 een gezamenlijk CO2-beleid op niveau 5 van de prestatieladder. Het jaar 2012 is zowel voor Ko Hartog Elektrotechniek BV als Pilkes Verlichting BV het referentiejaar.

Sinds 2012 is de gezamenlijke absolute reductie op de CO2-uitstoot (direct en indirect) met ruim 30% behaald.


De gezamenlijke organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar 2012 tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren.

Scope 1, 2 en Business Travel (BT)
Pilkes en Ko Hartog willen in 2023 ten opzichte van 2012 40% minder CO2 per Euro omzet uitstoten.

Scope 1 doelstelling
Pilkes en Ko Hartog willen in 2023 ten opzichte van 2012 30% minder CO2 per Euro omzet uitstoten.

Scope 2 + BT doelstelling
Pilkes en Ko Hartog willen in 2023 ten opzichte van 2012 95% minder CO2 per Euro omzet uitstoten.

Scope 3 doelstelling
Pilkes en Ko Hartog willen in 2025 ten opzichte van 2014 40% minder CO2 per Euro omzet uitstoten.

Voor een voortgang van deze acties wordt verwezen naar de pagina CO2-rapportages.

Individuele bijdrage van de medewerkers

Aan onze medewerkers vragen we:

  • Mee te werken aan de “band op spanning” acties
  • Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien
  • Vaker de (elektrische) fiets te pakken om naar het werk te gaan
  • Vaker te carpoolen als je samen op hetzelfde project moet werken
  • Mee te denken aan andere vormen van energiebesparing

Heeft u ideeën waarmee we CO2 kunnen reduceren?  Laat het ons weten op bedrijfsburo@kohartogelektro.nl.

Hieronder is een overzicht te vinden van de (downloadbare) documenten en berichten inzake de CO2 prestatieladder.

Halfjaarlijkse CO2 rapportages

Onderstaand treft u een link naar de pagina met de halfjaarlijkse CO2-rapportages.

Groencertificaat

De organisatie heeft gekozen voor zakelijke stroom uit windenergie, bosgecompenseerd gas en restwarmte van HVC. De zakelijke stroom betreft 100% energie van Nederlandse bodem, zonder CO2-uitstoot en mét het keurmerk van Stichting Milieukeur (SMK). Leverancier Greenchoice en leverancier Pure Energie nemen hiervoor stroom af van honderden Nederlandse windmolens, en investeert daarmee in tal van moderne windmolenparken.

Actuele rapportages en documenten

CO2-footprints

Onderstaand treft u een overzicht van de CO2-footprints sinds 2012.

(Bron conversiefactoren:: www.co2emissiefactoren.nl)

Communicatieberichten

Onderstaand treft u links naar onze meest recente communicatieberichten

23e-communicatiebericht-Ko-Hartog-reduceert-in-2021-het-gasverbruik-met-50 procent

22e-communicatiebericht-Energiebeleid 2021-2021-Ko-Hartog-Elektrotechniek-BV

21e-communicatiebericht-Ko-Hartog-realiseert-CO2-reductiedoelstelling-2020

Archief rapportages

Onderstaand treft u de voorgaande rapportages en documenten met betrekking tot de CO2-prestatieladder.

CO2-reductieplan Ko Hartog Elektrotechniek BV over 2020

CO2-managementplan Ko Hartog Elektrotechniek over 2020

SKAO Website

Een verwijzing naar de bedrijfspagina op de website van de  Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en de documenten behorend bij eis 4.A.1 en 5.A.1 kunt u hier vinden.

Reacties zijn gesloten.